Νέα επισήμανση στις ετικέτες συσκευασιών κρέατος, εγκρίνει η Γερμανία

02 August 2023

Νέα επισήμανση στις ετικέτες συσκευασιών κρέατος, εγκρίνει η Γερμανία

Related Articles

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας ενέκρινε ένα νέο κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο σε κάθε κομμάτι φρέσκου ή κατεψυγμένου κρέατος θα υπάρχει σήμανση. Παλαιότερα, αυτό ήταν υποχρεωτικό μόνο για το προσυσκευασμένο κρέας.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Özdemir  αναφέρει σχετικά: «Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν κρέας, θέλουν να μάθουν πώς διατηρήθηκε το ζώο και από πού προέρχεται. Με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε σε ένα μακροχρόνιο αίτημα παραγωγών και καταναλωτών. Πρόκειται, μάλιστα, για δύο σημαντικά βήματα προκειμένου να καταστήσουμε την κτηνοτροφία στη Γερμανία ασφαλή για το μέλλον. Οι καταναλωτές μπορούν έτσι να επιλέξουν προϊόντα που έχουν προκύψει με βάση την καλή μεταχείριση των ζώων αλλά και την ευαισθησία στο περιβάλλον. Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη σήμανση γίνεται η αρχή, ώστε να επεκτείνουμε την ονομασία προέλευσης και στην εστίαση εκτός σπιτιού. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αντίθεση με ό,τι ανακοίνωσε, δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα θεσπίσει αυτόν τον κανονισμό, παρ’ ό,τι υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη που το εφαρμόζουν. Οι αγρότες μας -ειδικά εκείνοι με μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις - χρειάζονται τον συγκεκριμένο κανονισμό για να επιβιώσουν στην αγορά. Το “Made in Germany” είναι επίσης ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό για το κρέας που αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές: αντιπροσωπεύει την καλή διαβίωση των ζώων, τους δίκαιους μισθούς και την προστασία των φυσικών μας πόρων».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε ήδη εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού τον Μάιο. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ενέκρινε αυτό το δεύτερο τροποποιητικό διάταγμα για τα Τρόφιμα στις 7 Ιουλίου. Επίσης, στις αρχές Ιουλίου, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο άνοιξε τον δρόμο για τον νόμο σχετικά με την επισήμανση της κτηνοτροφίας που παρουσίασε ο ομοσπονδιακός υπουργός. Η ετικέτα περιλαμβάνει πέντε είδη κτηνοτροφίας: "Αχυρώνα", "Αχυρώνας+τόπος", "Αχυρώνας-φρέσκος αέρα;", "Εκτός/Βοσκότοπος" και "Βιολογικά".

Ο νόμος ρυθμίζει αρχικά την πάχυνση των χοίρων και πρόκειται να επεκταθεί γρήγορα σε άλλα ζωικά είδη, φάσεις ζωής και περιοχές, για παράδειγμα στη γαστρονομία και τα μεταποιημένα προϊόντα.

02 August 2023
Banner