Νέα έκθεση ενοχοποιεί την κτηνοτροφία για τις εκπομπές αερίων

17 December 2014

Νέα έκθεση ενοχοποιεί την κτηνοτροφία για τις εκπομπές αερίων

Για το 14,5% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ευθύνεται η κτηνοτροφία, σύμφωνα με μια ερευνητική εργασία που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Η συμβολή της κτηνοτροφίας στη ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι μεγαλύτερη ακόμη και από τις άμεσες εκπομπές που κάνει ο τομέας των μεταφορών, ισχυρίζεται το ινστιτούτο διεθνών σχέσεων του Λονδίνου Chatham House. Και για να εξετάσει το ζήτημα με περισσότερες λεπτομέρειες ανέθεσε στην εταιρεία Ipsos MORI να ερευνήσει την άποψη της κοινής γνώμης μιας σειράς χωρών σε όλο τον κόσμο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα και με απευθείας σύνδεση στην Βραζιλία, την ηπειρωτική Κίνα, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ινδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Πολωνία, την Ρωσία, τη Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, με ελάχιστο αριθμό ερωτηθέντων τους χίλιους από κάθε χώρα.
Η έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει τη στάση του κοινού σχετικά με το πόσο επηρεάζει η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων την κλιματική αλλαγή και σύμφωνα με τους υπευθύνους της αποκάλυψε ένα σημαντικό κενό στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή της κτηνοτροφίας στην κλιματική αλλαγή.
Η έκθεση υποστήριξε ότι ακόμη και με φιλόδοξες προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών από την κτηνοτροφία, η αυξανόμενη ζήτηση κτηνοτροφικών προϊόντων θα αυξάνει συνεχώς το πρόβλημα. Όπως γράφει μέχρι το 2050 η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος αναμένεται να αυξηθεί κατά 76%, έναντι του 2005-2007 και η παγκόσμια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων κατά 65%.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι ερωτώμενοι που είναι γνώστες της σύνδεσης μεταξύ εκπομπών αερίων από την κτηνοτροφία και του περιβάλλοντος είναι διατεθειμένοι να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος. Αντίθετα οι ερωτώμενοι από τις αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα θεωρούν την ανθρωπογενή επίδραση στο κλίμα ως πιο σημαντική από την κατανάλωση κρέατος.

17 December 2014
Banner