Μελέτη για τους παράγοντες του μη εντοπισμού της Σαλμονέλωσης

25 August 2023

Μελέτη για τους παράγοντες του μη εντοπισμού της Σαλμονέλωσης

O πιο ήπιος τύπος σαλμονέλλωσης, η  μη τυφική σαλμονέλωση, προκαλείται από παθογόνα βακτήρια τα οποία εντοπίζονται στα περιττώματα ζώων και ανθρώπων και ο κύριος τρόπος μετάδοσής της είναι τα τρόφιμα που περιέχουν βακτήρια μη τυφικής (ή μη τυφοειδούς) σαλμονέλας, NTS.

Πρόσφατη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι ο συνολικός επιπολασμός της σαλμονέλας στα τρόφιμα που πωλούνται στην αλυσίδα λιανικής είναι χαμηλός, αλλά υπάρχει μεγάλη γενετική ποικιλομορφία στα βακτήρια σαλμονέλας που εντοπίστηκαν, η οποία μπορεί να εμποδίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των εστιών και την πηγή κρουσμάτων τροφιμογενών ασθενειών.

Παρ' ότι το παθογόνο βακτήριο NTS είναι μια συχνή αιτία τροφιμογενών ασθενειών, ενούτοις υπάρχουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με την ποικιλομορφία NTS στα τρόφιμα και τη συμβολή του στις ανθρώπινες ασθένειες. Χρησιμοποιώντας την αλληλουχία ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) του βακτηρίου, η βρετανική μελέτη είχε ως στόχο να εντοπίσει τα γονιδιώματα NTS σε τρόφιμα λιανικής σε συγκεκριμένη περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και να αξιολογήσει τη συμβολή τους στις μολύνσεις του ανθρώπου από σαλμονέλα NTS.

Τα δείγματα συλλέχθηκαν σε καταστήματα λιανικής τροφίμων στο Νόρφολκ του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Μαΐου 2018 και Νοεμβρίου 2019. Οι ερευνητές συνέλεξαν αρκετές εκατοντάδες ωμά κοτόπουλα,  πράσινα φυλλώδη λαχανικά, χοιρινά, γαρίδες και δείγματα σολομού. Ο δυνητικός κίνδυνος έκθεσης σε μη τυφική σαλμονέλα εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της της αλληλουχίας των γονιδιωμάτων βακτηρίων NTS που απομονώθηκαν, τον προσδιορισμό της μικροβιακής αντοχής τους και τον καθορισμό της γενετικής συσχέτισης των βακτηρίων που απομονώθηκαν με βακτήρια που εντοπίστηκαν σε ανθρώπους που είχαν νοσήσει.  

Η μη τυφική σαλμονέλα NTS απομονώθηκε σε 42 δείγματα τροφίμων. Εντοπίστηκε στο 10% των κοτόπουλων, σε μόλις 1,3% των σκευασμάτων χοιρινού, στο 3,7% των γαρίδων, ενώ δεν βρέθηκε σε κανένα δείγμα σολωμού ή λαχανικών. Στα μολυσμένα δείγματα εντοπίστηκαν 14 διαφορετικοί ορότυποι σαλμονέλας NTS, με τον ορότυπο S. I nfantis να είναι πιο συχνός στα ωμά κοτόπουλα. Στη συνέχεια οι ερευνητές συνέκριναν το γονιδίωμα των ορότυπων σαλμονέλας που εντόπισαν στα τρόφιμα με αντίστοιχα βακτήρια που εντόπισαν σε ανθρώπους που είχαν νοσήσει. Διαπίστωσαν μια σχετικά υψηλότερη γενετική σχέση, σε ποσοστό 6,1%, με τα δείγματα σαλμονέλας NTS που είχαν βρεθεί σε κοτόπουλα, έναντι μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής σχέση με τους ορότυπους σαλμονέλας NTS που είχαν βρεθεί στα χοιρινά και στις γαρίδες.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα βρετανικής έρευνας ότι η πρόληψη μελλοντικών κρουσμάτων σαλμονέλωσης και εστιών σαλμονέλωσης βασίζεται στη συνεχή παρακολούθηση της μη τυφικής σαλμονέλας NTS που βρίσκεται σε τρόφιμα λιανικής, χρησιμοποιώντας τη γονιδιακή ιχνηλάτηση ώστε να επιτραπεί μεγαλύτερη συσχέτιση με τα κλινικά ευρήματα ανθρώπων που έχουν νοσήσει από σαλμονέλωση.

Πηγή: cibum.gr

25 August 2023
Banner