Μείωση της παραγωγής κρέατος στη Γερμανία

12 August 2022

Μείωση της παραγωγής κρέατος στη Γερμανία

Το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Γερμανία παρήγαγε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια τόνους κρέατος. Όπως ανέφερε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis), το ποσοστό αυτό ήταν κατά 7,9% χαμηλότερο από ό,τι την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Συνολικά 25,8 εκατομμύρια χοίροι, βοοειδή, αιγοπρόβατα και άλογα και 353,2 εκατομμύρια κοτόπουλα, γαλοπούλες και πάπιες σφαγιάστηκαν στα σφαγεία το πρώτο εξάμηνο του 2022.

10,1% λιγότερο χοιρινό από το 2021

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σφαγιάστηκαν 23, 8 εκατομμύρια χοίροι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 2,3 εκατομμυρίων ζώων ή 8,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το μέσο βάρος σφαγής των χοίρων μειώθηκε, επίσης, κατά λίγο περισσότερο από ένα κιλό στα 96,31 κιλά. Ένας λόγος για τη μείωση της παραγωγής χοιρινού κρέατος είναι η μείωση των αποθεμάτων χοίρων στη Γερμανία.

Μείωση βοείου κρέατος κατά 9,1% από την ίδια περίοδο πέρυσι

Συνολικά, στη Γερμανία σφαγιάστηκαν περίπου 1,4 εκατομμύρια βοοειδή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, υπήρξε μείωση κατά 8,1% (-127.200 ζώα). Η ποσότητα του παραγόμενου βοείου κρέατος μειώθηκε κατά 9,1% σε 476.100 τόνους (-47.500 τόνους) σε σύγκριση με το 2021. Το μέσο βάρος των βοοειδών ήταν 329,53 κιλά, περίπου 3,6 κιλά κάτω από το βάρος της ίδιας περιόδου πέρυσι.

Σταθερή η παραγωγή πουλερικών

Το πρώτο εξάμηνο του 2022, η ποσότητα κρέατος πουλερικών που παρήχθη μειώθηκε πολύ λιγότερο από την παραγωγή χοιρινού και βοείου κρέατος. Σε περίπου 771.600 τόνους, το κρέας πουλερικών παρήχθη 0,2% λιγότερο από την ίδια περίοδο πέρυσι (-1.800 τόνοι).

Για χρόνια, το χοιρινό κρέας αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της εμπορικής παραγωγής κρέατος στη Γερμανία. Το πρώτο εξάμηνο του 2022, σχεδόν τα δύο τρίτα (64,3%) του παραγόμενου κρέατος προέρχονταν από σφαγμένους χοίρους. Ακολούθησαν το κρέας πουλερικών με μερίδιο 21,9% και το βόειο κρέας με 13,5%. Το κρέας αιγοπροβάτων και αλόγων αντιπροσώπευε μόνο το 0,3% περίπου της συνολικής παραγωγής.

Πηγή: euromeatnews.com

12 August 2022
Banner