Μείωση της παραγωγής βοείου κρέατος κατά 0,5% στην Ε.Ε.

22 July 2022

Μείωση της παραγωγής βοείου κρέατος κατά 0,5% στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες δημοσιεύονται τρεις φορές το χρόνο, οι συνέπειες από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνεχίζουν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων και να αποτελούν σημαντική απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια. Οι παγκόσμιες τιμές των γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 30% από την έναρξη της εισβολής, αν και παρατηρήθηκε κάποια χαλάρωση τις τελευταίες εβδομάδες. Οι καιρικές συνθήκες στην ΕΕ δημιουργούν περαιτέρω προκλήσεις για τη νέα συγκομιδή, με μείωση των προηγούμενων προβλέψεων που προβλέπεται τώρα.

Επιπλέον, οι εστίες ασθενειών των ζώων και οι υψηλές τιμές των ζωοτροφών έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στη ζωική παραγωγή της ΕΕ. Αυτά τα θέματα αποτελούν τη βάση για την καλοκαιρινή έκδοση του 2022 της έκθεσης βραχυπρόθεσμων προοπτικών. Παρέχονται προοπτικές αγοράς για την ΕΕ-27. Εκτός από τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές, η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης σχετικά έγγραφα , συμπεριλαμβανομένων στατιστικών παραρτημάτων και ισολογισμών.

Προϊόντα κρέατος

Η παραγωγή βοείου κρέατος στην Ε.Ε. αναμένεται να μειωθεί κατά 0,5% το 2022, παρά τις υψηλές τιμές, κυρίως λόγω της διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του βοείου κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι εξαγωγές θα πρέπει να αυξηθούν προς τις υπάρχουσες αγορές υψηλής αξίας, αλλά περιορίζονται από τις εγχώριες τιμές-ρεκόρ. Οι εισαγωγές αυξάνονται λόγω της προσφοράς στη Βραζιλία.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για το περιβάλλον, οι μειωμένες προοπτικές εξαγωγών, το διαρκές υψηλό κόστος των εισροών και η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ASF) ενδέχεται να παρακάμψουν το κίνητρο για την υψηλή τιμή του χοιρινού κρέατος και να οδηγήσουν σε μειωμένη παραγωγή. Η Ε.Ε. προμήθευσε την Κίνα για δύο χρόνια που επικρατούσε η κρίση της ASF, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον και πάλι ο κύριος εξαγωγικός προορισμός της Ε.Ε.

Η παραγωγή πουλερικών στην Ε.Ε. πρόκειται να σταθεροποιηθεί το 2022. Η τιμή των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στην Ε.Ε. είναι αρκετά υψηλή ώστε να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος των εισροών και τη συνεχιζόμενη εξάπλωση της υψηλής παθογονικότητας της γρίπης των πτηνών, μεταξύ άλλων παραγόντων. Το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την απόσυρση, αλλά η Ε.Ε. χάνει ορισμένες εξαγωγικές αγορές. Οι εισαγωγές αναμένεται να ανακάμψουν μερικώς στα επίπεδα του 2016-19, αν και η διακοπή των εμπορικών ροών με την Ουκρανία προκαλεί κάποια αβεβαιότητα.

Παρά τη μείωση των κοπαδιών αιγοπροβάτων στην Ε.Ε., οι σφαγές αναμένεται να σταθεροποιηθούν το 2022. Το εμπόριο θα πρέπει να ξαναρχίσει, αλλά θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας, σε διαρκώς, υψηλές εγχώριες τιμές.

Δείτε αναλυτικά εδώ

22 July 2022
Banner