Μείωση της ζωικής παραγωγής στη Γερμανία

24 November 2022

Μείωση της ζωικής παραγωγής στη Γερμανία

Οι ελλείψεις προσωπικού λόγω του Covid-19 και τα αυστηρά μέτρα καραντίνας στα σφαγεία και τα εργαστήρια τεμαχισμού, οδήγησαν σε μείωση της ζωικής παραγωγής, στη Γερμανία το 2021. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε 1,7% χαμηλότερος όγκος σφαγής και περίπου 2,6% χαμηλότερες τιμές βοοειδών σφαγής. Η αξία παραγωγής υπολογίστηκε στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 5% χαμηλότερη, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για τα βοοειδή, συνολικά, ο όγκος παραγωγής παρέμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Με αύξηση σχεδόν 14%, οι τιμές ήταν σημαντικά υψηλότερες από το προηγούμενο έτος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια αξία παραγωγής 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (+13%).

Το ξέσπασμα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων εμπόδισε τις εξαγωγές χοίρων στην Ασία, με αποτέλεσμα οι τιμές να πέσουν οριστικά. Η μέση τιμή για το 2021 υπολογίστηκε σε 1,34 ευρώ ανά κιλό βάρους σφαγής. Αυτό είναι 16% λιγότερο από το 2020. Ο όγκος σφαγής μειώθηκε σε περίπου 2,8% κάτω από την τιμή του προηγούμενου έτους. Η αξία παραγωγής έφτασε τα 6,1 δισ. ευρώ. Υποχώρησε 18,6% κάτω από το αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2020: 7,5 δισ. ευρώ).

Για τα πουλερικά συνολικά, ο όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 10,4%. Η μέση ετήσια τιμή παρέμεινε σχεδόν σταθερή, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση, η αξία παραγωγής ήταν σχεδόν 2,3 δισ. ευρώ (-10%).

Οι ποσότητες γάλακτος που καταγράφηκαν το 2021 ήταν σχεδόν 3% χαμηλότερες από ό,τι το 2020. Η αξία παραγωγής αυξήθηκε κατά σχεδόν 7 τοις εκατό σε σχεδόν 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η παραγωγή αβγών παρέμεινε σταθερή το 2021. Η τιμή περίπου 1.189 ευρώ ανά τόνο ήταν 1,5 ανά τόνο.

24 November 2022
Banner
Banner