Μείωση παραγωγής χοιρινού κρέατος – αύξηση τιμών και εγκατάλειψη της χοιροτροφίας από τους Γερμανούς κτηνοτρόφους

27 July 2023

Μείωση παραγωγής χοιρινού κρέατος – αύξηση τιμών και εγκατάλειψη της χοιροτροφίας από τους Γερμανούς κτηνοτρόφους

Η γερμανική παραγωγή χοιρινού κρέατος συνεχίζει να συρρικνώνεται καθώς ο κίνδυνος από την αφρικανική πανώλη των χοίρων (ASF) παραμένουν. Τα στοιχεία της απογραφής του Μαΐου του 2023 αναφέρουν συνεχιζόμενη πτώση σε όλες τις μετρήσεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στις μετρήσεις των κοπαδιών να φτάνουν σε χαμηλά επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 1990 και μια σημαντική πτώση στον αριθμό των χοιροτροφείων.

Η έκθεση απογραφής της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis) από τον Μάιο του 2023, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022, δείχνει μείωση του αποθέματος χοίρων κατά 652.000 (3,1%), πτώση 1,7% στους χοίρους πάχυνσης, 5,2% στον πληθυσμό χοιριδίων και 3,2% στους νεαρούς χοίρους. Η μείωση των χοίρων πάχυνσης είναι λιγότερο σοβαρή, ωστόσο, η μείωση των νέων χοίρων δείχνει ότι η πτωτική τάση στον πληθυσμό των χοίρων θα συνεχιστεί και η παραγωγή χοιρινού κρέατος θα πληγεί ακόμα περισσότερους τους επόμενους μήνες.

Στην ίδια έκθεση που περιγράφονται τα παραπάνω, αναφέρεται πως η χοιροτροφία μειώθηκε κατά 1.000 εκμεταλλεύσεις σε διάστημα έξι μηνών, πτώση περίπου 6%, υποδηλώνοντας τη συνεχιζόμενη αποστροφή των Γερμανών αγροτών για το εμπόριο χοίρων. Αυτή η κατάσταση οφείλεται στο γεγονός της μείωσης της κερδοφορίας εξαιτίας της αύξησης του κόστους ζωοτροφών και καυσίμων και των συνεχιζόμενων κινδύνων που συνδέονται με την εξάπλωση της ΑΠΧ. Βεβαίως, ένας ακόμα λόγος είναι ορισμένες ρυθμιστικές αποφάσεις της κυβέρνησης που αφορούν το χοιρινό κρέας υψηλότερης ποιότητας όπως π.χ. καλύτερες συνθήκες εκτροφής. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα έναν νόμο για μια υποχρεωτική κρατική ετικέτα κτηνοτροφίας και τροποποιήσεις στον ομοσπονδιακό οικοδομικό κώδικα για να διευκολύνει τη μετατροπή και τη βελτίωση της στέγασης των ζώων.

Η μείωση του αποθέματος χοίρων και η αναμενόμενη μείωση της προσφοράς χοιρινού κρέατος οδήγησε στις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί,  στις 19 Ιουλίου 2023. Η παραγωγή θα συνεχίσει να μειώνεται αφού οι Γερμανοί κτηνοτρόφοι δεν βρίσκουν κανένα λόγο να ασχοληθούν εκτεταμένα με την χοιροτροφία.  Ωστόσο, οι τιμές που απαιτούνται για τη στήριξη των αγροτών δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί, καθώς η χαμηλότερη ζήτηση αντισταθμίζει την αύξηση των τιμών. Επομένως, η γερμανική αγορά χοιρινού κρέατος συρρικνώνεται τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης.

Πηγή: mintecglobal.com

27 July 2023
Banner