Μέχρι 26 Ιουνίου οι ρυθμίσεις οφειλών στον ΟΑΕΕ

04 June 2015

Μέχρι 26 Ιουνίου οι ρυθμίσεις οφειλών στον ΟΑΕΕ

Παρατείνεται μέχρι τις 26 Ιουνίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός "οι ασφαλισμένοι οφειλέτες του Οργανισμού, μπορούν να εκμεταλλευτούν τη χορηγούμενη παράταση και να ενταχθούν στη ρύθμιση εξασφαλίζοντας όλα τα δικαιώματα του ενήμερου ασφαλισμένου (ασφαλιστική ικανότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, συνταξιοδοτικές παροχές) καθώς και τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος επιλογής κατάταξης έως και τρείς (3) κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες κλάδου Σύνταξης.
Η ημερομηνία 26.6.2015 υποδηλώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την ημέρα αυτή και δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.
Για τους λόγους αυτούς, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην αναβάλουν για τις τελευταίες ημέρες της οριζόμενης προθεσμίας την υποβολή και διεκπεραίωση της αίτησής τους για υπαγωγή στην ρύθμιση".

04 June 2015
Banner