Λευτέρης Γίτσας: Προχωράμε σε ένα εθνικό σχέδιο για ολόκληρο τον τομέα του ελληνικού κρέατος

06 February 2019

Λευτέρης Γίτσας: Προχωράμε σε ένα εθνικό σχέδιο για ολόκληρο τον τομέα του ελληνικού κρέατος

Το σχέδιο, αλλά και τα βήματα προς τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον τομέα του ελληνικού κρέατος περιγράφει ο Λευτέρης Γίτσας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Meat News. Ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ μιλά επίσης για τη νέα «αρχιτεκτονική» της ΕΔΟΚ μετά τη διεύρυνσή της με νέα μέλη.

Συνέντευξη στον Χρήστο Πραμαντιώτη - Δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιανουαρίου 2019 (Νο 67) του περιοδικού Meat News


Meat News: Μετά τις αναταράξεις της περασμένης χρονιάς, η ΕΔΟΚ ανανεώθηκε σε μέλη. Ανανεώθηκε και σε ιδέες και διάθεση;

Λευτέρης Γίτσας: Η ΕΔΟΚ παραμένει πιστή στο όραμα και τις επιδιώξεις της και συνεχίζει ακούραστα να καταβάλλει προσπάθειες για να μπουν κανόνες στον τομέα του κρέατος, προς όφελος όλων των σταδίων της αλυσίδας, από τον παραγωγό και τον κρεοπώλη μέχρι τον έμπορο, τον μεταποιητή και τον μάγειρα, και φυσικά τον καταναλωτή. Τα νέα μέλη, που εισήλθαν με φρέσκια διάθεση στην ΕΔΟΚ και μοιράζονται το κοινό μας όραμα, δίνουν νέα πνοή και δυναμική στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος. Όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλους.


Meat News: Εξηγήστε μας με λίγα λόγια τη νέα «αρχιτεκτονική» της ΕΔΟΚ.


Λευτέρης Γίτσας: Η νέα αρχιτεκτονική της ΕΔΟΚ έχει να κάνει με τη συμμετοχή των νέων μελών αλλά και επιστημονικών επιτροπών, επιπρόσθετα στα υπάρχοντα μέλη. Συγκεκριμένα, στους κόλπους της ΕΔΟΚ προστέθηκαν η Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων, η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Αλλαντοποιών και Εργαστηρίων Κρέατος, η Πανελλήνια Ένωση Δημοτικών Σφαγείων και η Ομάδα Επαγγελματιών Διατροφικού Τομέα BRIGADE. Η αποτύπωση των στοιχείων των νέων μελών θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα επιβεβαιωθεί το υψηλό επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας σε όλους τους κλάδους. Οι τέσσερις αυτές οργανώσεις αποτυπώνουν την πραγματική σημερινή κατάσταση στον τομέα του κρέατος.

Επικεφαλής της νέας πανελλαδικής οργάνωσης εμπόρων κρέατος και ζώντων ζώων είναι ο Αθανάσιος Κασίδης, ιδιοκτήτης της ΒΑΚΡΕΛ, επιχείρησης με σφαγεία, μεταποίηση, παραγωγή αλλά κυρίως εμπορία. Είναι η πρώτη στη χώρα σε ποσότητες διακίνησης ελληνικών κρεάτων και μαζί με άλλους σημαντικότατους εμπόρους έφεραν σε πέρας ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Επίσης θέλω ιδιαίτερα να τονίσω τη συμμετοχή και της εμπορίας των συνεταιρισμών οι οποίοι μαζί με τους ιδιώτες θα εκπροσωπήσουν καλύτερα τον κλάδο τους.

Η μεταποίηση που προβάλλεται σήμερα είναι αυτή των μεγάλων βιομηχανιών που ως γνωστόν παράγουν μαζικά αλλά και χρησιμοποιούν κυρίως εισαγόμενα κρέατα ενώ η νέα πανελλήνια οργάνωση μεταποιητών αλλαντοποιών και εργαστηρίων κρέατος απαρτίζεται από εκατοντάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής μεταποίησης. Οι επιχειρήσεις αυτές, σκορπισμένες σε όλη τη χώρα, που παράγουν από κάθε είδος κρέατος, θέλουν να βγουν από την αφάνεια και την ανωνυμία και να αγωνιστούν μέσα από την ΕΔΟΚ για την προβολή των προϊόντων που παρασκευάζουν, στηρίζοντας την κατά τόπους ελληνική κτηνοτροφία και παρασκευάζοντας υψηλής ποιότητας παρασκευάσματα.

Ακόμη, τα δημοτικά σφαγεία, 49 ενεργά επί συνόλου 82, συνενώθηκαν σε πανελλήνια ένωση με βασικό σκοπό τη στήριξη της τοπικής κτηνοτροφίας ώστε να μην εγκαταλείψουν την ύπαιθρο οι κτηνοτρόφοι, άρα μπορούμε να πούμε ότι επιτελούν κοινωνικό και εθνικό σκοπό, σε αντίθεση με τα ιδιωτικά που αρνούνται κατηγορηματικά να ενταχθούν. Όλοι μαζί θέλουμε και μπορούμε να συνεργαστούμε για το μέλλον του τομέα του κρέατος. Σε κάθε σφαγείο δημοτικό, η ΕΔΟΚ ήδη κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας ομάδας παραγωγών που θα βάλουν με τη σειρά τους «πλάτη» στη βιωσιμότητα των σφαγείων, πράγμα που έως σήμερα επωμίζονται μόνοι τους οι δήμοι, ενώ οι ίδιοι θα μπορούν, πλέον, διαχειριζόμενοι το κρέας, να έχουν λόγο στην προστιθέμενη αξία αυτού.

Η άλλη οργάνωση είναι οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Σεφ, μάγειροι, τεχνολόγοι τροφίμων, κρεοτέχνες, δημοσιογράφοι της γαστρονομίας συνενώθηκαν με πρωταρχικό στόχο την προβολή των ελληνικών προϊόντων μέσα από τις δυνατότητες που τους δίνουν οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει στην οργάνωσή σου ένα μέλος που να σου παρέχει, με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, υπηρεσίες στις οποίες δεν θα είχαμε πρόσβαση ή θα ήταν οικονομικά ασύμφορες.


Meat News: Αυτή η «αρχιτεκτονική» εικάζετε ότι θα είναι, σε σχέση με το παρελθόν, πιο αποδοτική στο σχεδιασμό και τη λειτουργία της ΕΔΟΚ; Γιατί;


Λευτέρης Γίτσας: Θα χαρακτήριζα τη νέα «αρχιτεκτονική» ως ολοκλήρωση, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε η ΕΔΟΚ θα είναι έτοιμη, εκτός από τα γνωστά προγράμματα που εκτελούμε αλλά και έχουμε σχεδιάσει για το μέλλον, να ολοκληρώσουμε κάποια θεσμικά κενά για τη λειτουργία των Διεπαγγελματικών. Θα φέρω, δε, για έγκριση, στο Δ.Σ. αλλά και τη Γενική Συνέλευση, για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, την κατάρτιση εθνικού σχεδίου για τον τομέα του συνόλου του ελληνικού κρέατος.


Meat News: Ποιος είναι τώρα ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα;


Λευτέρης Γίτσας: Ο κεντρικός άξονας των ενεργειών μας είναι η κατάρτιση εθνικού σχεδίου για ολόκληρο τον τομέα του ελληνικού κρέατος. Το σχέδιο αυτό στοχεύει στη δημιουργία προτύπων για τα ελληνικά κρέατα, τα οποία θα αποκτήσουν τη δική τους ταυτότητα ώστε να αναδεικνύεται η προστιθέμενη αξία τους, να δίνεται απάντηση στο φαινόμενο των ελληνοποιήσεων και να εφαρμόζεται η ιχνηλασιμότητα.

Παράλληλα θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια με την εκτέλεση προγραμμάτων προβολής σε όλη την Ευρώπη και επιλεγμένες τρίτες χώρες, και οι Έλληνες παραγωγοί θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξάγουν το ποιοτικό ελληνικό κρέας και κυρίως το αρνί και κατσίκι γάλακτος.

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η οργανωμένη εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην αλυσίδα της τροφοδοσίας του κρέατος, από τον παραγωγό και τον έμπορο μέχρι τον κρεοπώλη και τον μεταποιητή. Από έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό δεν μπορεί να λείπει η διαρκής ενημέρωση των καταναλωτών, με σκοπό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην κατανάλωση του κρέατος και ιδιαίτερα στα ελληνικής προέλευσης προϊόντα.

Στο σχέδιο της ΕΔΟΚ εντάσσεται και η δημιουργία νέου κλάδου στην αιγοπροβατοτροφία, αυτού της κρεατοπαραγωγής, όπως και να εισέλθει και να προβληθεί συντεταγμένα στην αγορά το κρέας της ελληνικής κόκκινης φυλής βοοειδών. Ακόμη, προωθείται η θεσμική οργάνωση, πιστοποίηση και προβολή του βουβαλίσιου κρέατος, του μαύρου χοίρου και ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων από τη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Παράλληλα με το παραπάνω σχέδιο, η ΕΔΟΚ πρέπει γρήγορα να βοηθήσει τα νέα μέλη ώστε μέσα από τις ενδεδειγμένες διαδικασίες να ορίσουν τις εισφορές που μπορούν αλλά και θέλουν να δίνουν στην ΕΔΟΚ, πάντα φυσικά στα πλαίσια της αποδεδειγμένης ανταποδοτικότητας. Στη συνέχεια οι αποφάσεις των οργάνων τους θα έρθουν για κύρωση στην ΕΔΟΚ και τη μετατροπή τους σε Διεπαγγελματική Συμφωνία η οποία ακολούθως θα θεσμοθετηθεί με Υπουργική Απόφαση, όπως ορίζει ο Ενωσιακός κανονισμός περί Διεπαγγελματικών.


Meat News: Να υποθέσουμε ότι οι πόρτες εισόδου της ΕΔΟΚ εξακολουθούν να είναι ανοικτές; Προς ποια κατεύθυνση;


Λευτέρης Γίτσας: Φυσικά και δεν θα κλείσει ποτέ η πόρτα της ΕΔΟΚ για οποιαδήποτε ένταξη νέου μέλους, αρκεί να έχει πανελλαδικό αποτύπωμα, ελλείψει αυτού περιφερειακό, και εάν δεν υπάρχει τίποτα από τα δύο, μπορεί να γίνει ένταξη μεμονωμένων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων του τομέα του κρέατος. Όλοι οι καλοί χωρούν, λέει ο σοφός λαός και χρέος όλων όσοι είναι επικεφαλής οργάνων που εκπροσωπούν τον τομέα του κρέατος, είναι να ενταχθούν στην ΕΔΟΚ ώστε να συμβάλουν και στη μεγάλη προσπάθεια της στήριξης των ελληνικών κρεάτων, αλλά και στη θέσπιση κανόνων ορθής λειτουργίας της αγοράς.

06 February 2019
Banner