Η EFSA εξάγει τα συμπεράσματά της για τις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες και τα πουλερικά – Προτάσεις στην Ε.Ε. για την καλή μεταχείριση των ζώων

16 June 2023

Η EFSA εξάγει τα συμπεράσματά της για τις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες και τα πουλερικά – Προτάσεις στην Ε.Ε. για την καλή μεταχείριση των ζώων

Δύο επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έγιναν από την EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) έχουν ως συμπέρασμά τους «Οι αγελάδες, οι πάπιες, οι χήνες και τα ορτύκια χρειάζονται περισσότερο χώρο και καλύτερη στέγαση»:

Στο πόρισμά της για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, η EFSA τονίζει ότι η ύπαρξη επαρκούς χώρου για μετακίνηση και ανάπαυση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ευημερία αυτών των ζώων εκτροφής. Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που συλλέχθηκαν, οι αγελάδες που είναι μόνιμα δεμένες σε πάγκους έχουν μειωμένη ευημερία. Έτσι, το πρακτορείο συνιστά κάθε αγελάδα να έχει πρόσβαση σε έναν εσωτερικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου για ανάπαυση, τουλάχιστον 9 τετραγωνικών μέτρων.

Μεταξύ των άλλων προτάσεών της, η EFSA συνιστά:

  • Δώστε στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής πρόσβαση σε βοσκοτόπια με σκιερές περιοχές.
  • Να παρακολουθείτε τακτικά τη μαστίτιδα και τις διάφορες σωματικές διαταραχές.
  • Να γίνεται χρήση βουρτσών και τοποθέτησή τους σε όλα τα συστήματα σταβλισμού τους για να επιτραπεί στις αγελάδες να έχουν τις φυσικές συμπεριφορές τους, όπως το ξύσιμο και η περιποίηση.
  • Εάν στεγάζονται σε θαλάμους, οι αγελάδες πρέπει να έχουν ατομικό χώρο και κλινοσκεπάσματα αρκετά χοντρά ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση και η καλή υγεία τους.

Όχι κλουβιά για τα πουλερικά

Η EFSA έχει επίσης αξιολογήσει τα διάφορα συστήματα εκτροφής που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πάπιες, χήνες και ορτύκια. Συνολικά, συνιστά την εγκατάλειψη των συστημάτων «κλουβιού». Για όλα τα είδη μαζί, η EFSA συνιστά τα πουλερικά να έχουν πιο ευρύχωρα περιβλήματα με επαρκές ύψος ώστε να μπορούν να πηδούν ή να πετούν χωρίς τραυματισμό αλλά και να επιτρέπουν σε ένα άτομο  να μπαίνει στον χώρο και να επιθεωρεί τα ζώα.

Η ευρωπαϊκή Αρχή επίσης προβλέπει:

  • Ελεύθερη πρόσβαση στο νερό για να επιτρέπεται στα πουλιά να κάνουν μπάνιο ή να μουλιάζουν τα κεφάλια τους.
  • Στερεό έδαφος με υλικό εμπλουτισμού που να επιτρέπει στα πουλιά να εκτελούν εξερευνητική και τροφοσυλλεκτική συμπεριφορά.
  • Πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο ή, ελλείψει αυτού, σκεπαστή βεράντα.

Τέλος, σύμφωνα με την EFSA, σημαντικό στοιχείο είναι η ύπαρξη χώρου ωοτοκίας, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, του κατάλληλου εξοπλισμού.

Επιστημονικές συμβουλές για την υποστήριξη της μελλοντικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να αναθεωρήσει τη νομοθεσία της για την καλή διαβίωση των ζώων το δεύτερο εξάμηνο του 2023, αυτές οι νέες συστάσεις της EFSA συμπληρώνουν μια σειρά γνωμοδοτήσεων για τα εκτρεφόμενα ζωικά είδη που της ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τον Αύγουστο του 2022, ο οργανισμός έχει ήδη δημοσιεύσει αξιολογήσεις σχετικά με την καλή διαβίωση των χοίρων, των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και των ωοπαραγωγών πουλερικών, των μόσχων και των ζώων κατά τη μεταφορά.

Οι επιστημονικές συμβουλές για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, όπως για τις πάπιες, τις χήνες και τα ορτύκια, στοχεύουν στην παροχή συμβουλών για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων των νομοθετών. Η EFSA θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά της για τα μοσχάρια, τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, τις πάπιες, τις χήνες και τα ορτύκια σε μια δημόσια εκδήλωση στις 23 Μαΐου 2023.

Πηγή: lafranceagricole.fr

16 June 2023
Banner