Ευέλικτες διαδικασίες και επικουρικότητα, τα ζητούμενα της εφαρμογής ΣΣ ΚΑΠ, ζητά ο ΥΠΑΑΤ από το Συμβούλιου Υπουργών Γεωργίας

12 December 2023

Ευέλικτες διαδικασίες και επικουρικότητα, τα ζητούμενα της εφαρμογής ΣΣ ΚΑΠ, ζητά ο ΥΠΑΑΤ από το Συμβούλιου Υπουργών Γεωργίας

Η μείωση του αγροτικού εισοδήματος που παραμένει χαμηλότερο από τον μέσο μισθό, επιβάλει επιτακτικά ώστε το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ να εφαρμοστεί άμεσα και χωρίς τα κωλύμματα της γραφειοκρατίας, μήνυσε στις Βρυξέλλες ο κ. Αυγενάκης, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και στη συζήτηση που αφορούσε ανάλογα θέματα.

Κατά τον Έλληνα υπουργό, το κρισιμότερο στοιχείο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γεωργών στις αγροτικές ενισχύσεις είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της πολυπλοκότητας εφαρμογής των απαιτήσεων, ο οποίος επισήμανε: «Η στρατηγική για την επίτευξη των φιλοδοξιών της ΕΕ δεν πρέπει να αναλώνεται σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εξαντλητικές λεπτομέρειες, αλλά να επικεντρώνεται στην ανάδειξη των ωφελειών και των κινήτρων για τους γεωργούς. Η μετάβαση από τη συμμόρφωση στην απόδοση έχει ήδη υπονομευθεί από ένα σύνολο περίπλοκων κανόνων που περιορίζουν τις επιλογές των κρατών μελών και ενίοτε καθιστούν αδύνατη την πλήρη αξιοποίηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Επιπλέον, θέτουν διοικητικά και τεχνικά εμπόδια στην εφαρμογή συμπληρωματικών ενισχύσεων από άλλες πολιτικές, σε μια περίοδο κρίσιμη για την επιβίωση των γεωργών. ... Οι αλλεπάλληλες και απρόβλεπτες κρίσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες του αρχικού σχεδιασμού μας και απαιτούν συνεχή εγρήγορση για έγκαιρες αναπροσαρμογές, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά χρονοβόρα διαβούλευση με όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Επιτροπής».

Στη συνέχεια ο κ. Αυγενάκης ανέφερε πως «ο απολογισμός του πρώτου έτους εφαρμογής ανέδειξε κυρίως την ανάγκη περαιτέρω ευελιξίας και επικουρικότητας σε όλα τα επίπεδα. Οι εθνικές ιδιαιτερότητες και δυνατότητες και τα τοπικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών επηρεάζουν καταλυτικά την προσαρμογή των κρατών μελών στους νέους κανόνες. Συνεπώς, η διαφύλαξη του ισχύοντος επιπέδου ενίσχυσης των αγροτών στα κράτη μέλη προσφέρει την απαραίτητη προβλεψιμότητα και σταθερότητα στις επιλογές τους».

12 December 2023
Banner
Banner