Δ. Αυλωνίτης: Εντυπωσιακά αποτελέσματα από το συντονισμό των ελέγχων

10 June 2018

Δ. Αυλωνίτης: Εντυπωσιακά αποτελέσματα από το συντονισμό των ελέγχων

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου, σύμφωνα με τον νέο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Δημήτρη Αυλωνίτη. Σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στο Meat News, στη συνέντευξη που δημοσιεύουμε, την τρέχουσα χρονιά έχουν πραγματοποιηθεί στην αγορά 1.600 έλεγχοι από 100 μικτά κλιμάκια.

Συνέντευξη στο Γιώργο Κατερίνη - Δημοσιεύθηκε στο τ. 60 του περιοδικού Meat News

Meat News: Είχε εξαγγελθεί ένα εντατικό πρόγραμμα ελέγχων ενόψει του Πάσχα ειδικά ως προς τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις ελληνοποιήσεις. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα από αυτούς τους ελέγχους;

Δ. Αυλωνίτης: Ενόψει της περιόδου του Πάσχα 2018, η υπηρεσία όπως γνωρίζετε προέβη στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου για εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλη την επικράτεια και συνεχίζει τις ελεγκτικές της δραστηριότητες. Παράλληλα καταρτίσθηκε κοινό σχέδιο ελέγχων με τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών διενήργησε τιμοληψίες για το Πασχαλινό Τραπέζι και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα σε δελτίο Τύπου.

Διενεργήθηκαν καθημερινοί έλεγχοι αυτοτελώς είτε και με άλλες υπηρεσίες κατόπιν πρωτοβουλίας του ΣΥΚΑΠ σε σημεία διακίνησης κρεάτων, νωπών οπωρολαχανικών κ.λ.π. (διόδια, λιμάνια, κεντρικές αγορές). Ελέγχονται ακόμη κυλικεία εντός σταθμών μετακίνησης καταναλωτών, αρτοποιεία, καταστήματα πώλησης παιχνιδιών κ.λ.π. πασχαλινά είδη.

Καθίσταται προφανές ότι η διενέργεια ελέγχων από εξειδικευμένες προς τούτο υπηρεσίες είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών με σεβασμό στα δικαιώματα του ελεγχομένου και τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας και ισότητας.

Για το χρονικό διάστημα 19/03/18 έως 05/04/18, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ/ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 158 7.500€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 166 32.500€
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 26 Χ 24 ΠΑΓΚΟΥΣ = 624 3.400€
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΓΓΟΥΡΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΝΤΟΜΑΤΕΣ, ΜΠΡΟΚΟΛΑ, ΛΑΧΑΝΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ) 76 ΚΙΛΑ             
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΡΟΥΧΩΝ, Κ.Λ.Π. 7.100 ΤΕΜ.  
ΣΥΝΟΛΟ 43.400€

Ειδικότερα και όσον αφορά χώρους πώλησης κρεατικών (Βαρβάκειος Αγορά – κρεοπωλεία – χονδρέμποροι τροφίμων), διενεργήθηκαν 32 έλεγχοι, ενώ επιβλήθηκαν 4 πρόστιμα συνολικής αξίας 4.000€.

Meat News: Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Σ. Πιτσιόρλας είχε αναγγείλει μεγάλη αναδιοργάνωση των ελέγχων που θα συζητηθεί μετά το Πάσχα. Τι σχεδιάζετε; Υπάρχουν κάποιοι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η διαβούλευση με τους φορείς;

Δ. Αυλωνίτης: Οι βασικοί άξονες είναι:

 1. Η βέλτιστη κατανομή των πόρων που διαθέτουν οι ελεγκτικές αρχές και
 2. η απαλλαγή των προμηθευτών από περιττα διοικητικά βάρη λόγω ελέγχων.

Κοινή συνισταμένη αποτελεί η ανάγκη αποφυγής επικαλύψεων μεταξύ των ελέγχων. Προς αυτό το σκοπό θα διεξαχθούν συναντήσεις εργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο λειτουργίας τόσο των ελεγκτικών αρχών των Υπουργείων όσο και του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ).

Ειδικά ως προς το ΣΥΚΕΑΑΠ θα συναφθούν και προγραμματικές συμφωνίες με τις 13 περιφέρειες της χώρας ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή κάλυψη των ελέγχων.

Meat News: Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ποια είναι η άποψή σας για το ζήτημα; 

Δ. Αυλωνίτης: Η πρόταση για τη συγκεκριμένη Οδηγία έρχεται ως αποτέλεσμα της διαπίστωσης ότι συχνά οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων είναι εκτεθειμένοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις οποίες προχωρούν οι αγοραστές των προϊόντων τους, που συνήθως είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Με σκοπό την προστασία των πρώτων, οι οποίοι συνιστούν τον αδύναμο κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Οδηγία περιλαμβάνει μία λίστα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, στις οποίες θα απαγορεύεται να προβαίνουν οι αγοραστές. Οι πρακτικές αυτές συνίστανται σε: α) πληρωμή του προμηθευτή μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου από τον αγοραστή ή την παράδοση των ευπαθών προϊόντων (όποιο συμβεί πρώτο), β) ακύρωση της παραγγελίας  σε χρόνο που δεν συνιστά ικανό διάστημα, ώστε ο παραγωγός τροφίμων να είναι σε θέση να αναζητήσει εναλλακτικό κανάλι διανομής των προϊόντων του, γ) αλλαγή από τον αγοραστή όρων της συμφωνίας των δύο μερών, όπως η συχνότητα, ο χρόνος παράδοσης ή η τιμή των προϊόντων, δίχως τη συγκατάθεση του παραγωγού και μάλιστα αναδρομικά, δ) αποζημίωση από τον παραγωγό στον αγοραστή για ευπαθή προϊόντα που αλλοιώθηκαν στις εγκαταστάσεις του αγοραστή δίχως την υπαιτιότητα ή λόγω αμέλειας του παραγωγού των τροφίμων.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι η Οδηγία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα συμβάλλει στην εμπέδωση της πεποίθησης στην αγορά ότι οι παραπάνω πρακτικές θίγουν τις επιχειρήσεις που θέλουν να κινούνται στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, τουλάχιστον για την εθνική μας νομοθεσία, προϋποθέτει, είτε την ύπαρξη και τεκμηρίωση δεσπόζουσας θέσης για τους αγοραστές των προϊόντων, είτε την ύπαρξη σχέσης κατάχρησης οικονομικής εξάρτησης κατά το δίκαιο περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Δεδομένης της δομής του παραγωγικού γεωργικού κλήρου, δηλαδή μικρές μονάδες, αλλά και της ευπάθειας των γεωργικών προϊόντων, η εισαγωγή ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου στις εμπορικές συναλλαγές, καθιερώνει ένα δίχτυ προστασίας για την πλευρά της μικρής και μικρομεσαίας επιχείρησης. 

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι εκδοθείσες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανακοινώσεις (2009 & 2014) πάνω στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθώς και οι σχετικοί κώδικες δεοντολογίας του ιδιωτικού τομέα, δεν απέτρεψαν ουσιωδώς τα φαινόμενα αυτά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Το γεγονός ότι η Οδηγία περιορίζεται σε απαγόρευση βασικών μόνο αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως τις περιέγραψα παραπάνω, δε ρυθμίζει υπέρμετρα και δεν αίρει την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, ούτε έρχεται σε αντίθεση με το υπάρχον δίκαιο περί ανταγωνισμού. Αυτό που στην ουσία επιχειρείται με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια εύλογη στάθμιση μεταξύ της στήριξης της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής και των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού, τα οποία αποτελούν έννομα αγαθά δημοσίου συμφέροντος ισοδύναμης βαρύτητας.

Meat News: Αν και έχουμε παρατηρήσει μια αυξημένη κινητικότητα, ειδικά πριν τις γιορτές, για το συντονισμό των ελεγκτικών υπηρεσιών, εξακολουθεί και παραμένει ζητούμενο η συγκέντρωση των ελέγχων σε ένα κέντρο. Υπήρξε και μια πρόσφατη νομοθεσία για την αναμόρφωση των ελέγχων. Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα;

Δ. Αυλωνίτης: Πλέον διανύουμε τον δεύτερο χρόνο και υπό τον συντονισμό του ΣΥΚΑΠ και με την ενεργή συμμετοχή όλων των συναρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών έχουμε προβεί σε σχεδόν 6.000 ελέγχους με εντυπωσιακά αποτελέσματα παρακάμπτοντας κάθε εγγενές εμπόδιο και καλύπτοντας μέσα από τα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια όσο μεγαλύτερο εύρος περιπτώσεων παραβατικότητας είναι δυνατόν υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Απολογισμός δράσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Ενδεικτικά να σας αναφέρω μερικά στοιχεία από την έκθεση που υποβάλλαμε στην ACIST:

 • Το 2015 σε όλη τη Χώρα από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς πραγματοποιήθηκαν 29.242 έλεγχοι.
 • Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 95.305 έλεγχοι.
 • Δηλαδή έχουμε μια αύξηση της τάξης του 226% στους ελέγχους

Κριτήριο σημαντικότητας και ένα από τα σοβαρότερα επιτεύγματά μας θεωρούμε ότι είναι η επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Συντονιστικού Κέντρου και ότι έχουμε φθάσει στο σημείο να πείσουμε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την αναγκαιότητα για συνεργασίες, για την διασύνδεση των πληροφοριών και για τις από κοινού δράσεις.

Ενδεικτικά αναφέρεται η συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία, την Ελληνική Αστυνομία και το ΥΠΑΑΤ και την υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου για την αναβάθμιση της πόλης των Αθηνών την περίοδο του τρέχοντος καλοκαιριού με εντυπωσιακά αποτελέσματα, ήτοι:

 • Πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 600 έλεγχοι εντός 2 μηνών.
 • Κατασχέθηκαν 2,7 τόνοι οπωροκηπευτικών προϊόντων.
 • Κατασχέθηκαν  περισσότερα από 3.000 προϊόντα παραεμπορίου.
 • Επιβλήθηκαν 16.350 ευρώ σε πρόστιμα.
 • Διενεργήθηκε 15 φορές η αυτόφωρη διαδικασία.

Επιπλέον του ανωτέρω και με σκοπό την ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σχεδίων δράσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι πέραν της ενεργής συμμετοχής όλων των ελεγκτικών αρχών, ειδικότερα η έγκαιρη αλληλεπίδραση αυτών, όπου αυτό το απαιτεί ο τύπος και η φύση του ελέγχου.

Ενδεικτικά να σας αναφέρω τη συνεργασία του ΣΥΚΑΠ με το ΥΠΑΑΤ εντός του τρέχοντος έτους, όπου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά μέχρι σήμερα περισσότεροι από χίλιοι εξακόσιοι (1600) έλεγχοι σε περισσότερα από εκατό (100) συγκροτηθέντα μικτά κλιμάκια σε όλη την επικράτεια.

Από τις κυριότερες κοινές δράσεις μας ήταν η υποστήριξη του έργου των ελεγκτών στην Ήπειρο και την Δυτική Ελλάδα, όπου σε πραγματοποιηθέντες ελέγχους κατασχέθηκαν εκατόν ογδόντα εφτά (187) τόνοι παράνομα διακινηθέντα ακτινίδια, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν κοινές δράσεις σε Λαϊκές αγορές διενεργώντας σχεδόν εξακόσιους (600) ελέγχους σε παραγωγούς και εμπόρους για άδειες, ανασφάλιστους εργαζομένους, ιχνηλασιμότητας, έλλειψη νόμιμων παραστατικών και Ελληνοποιήσεις προϊόντων, ενώ ελήφθησαν εκατόν εξήντα (160) δείγματα σε οπωροκηπευτικά και άλλα αγροτικά προϊόντα για εργαστηριακό έλεγχο.

Προκειμένου να ολοκληρώνονται αποτελεσματικά και ουσιαστικά τα έργα και οι λειτουργίες του ΣΥΚΕΑΑΠ και προκειμένου να μετατραπεί σε ένα ουσιαστικό κέντρο άντλησης πληροφοριών για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου τόσο ως σύγχρονο εργαλείο με την χρήση της τεχνολογίας, όσο και ως Κεντρική Διοίκηση διανέμοντας τις εντολές (υπό ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης), προωθήθηκε εισήγηση υπό την καθοδήγηση του ΓΓΕ για την πραγματοποίηση μελέτης και η παροχή προτάσεων για την εγκατάσταση ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος (Π/Σ) που να εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας του ΣΥΚΕΑΑΠ.

Στόχοι του έργου αναλυτικότερα είναι η διενέργεια μελέτης για:

 1. την εγκατάσταση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση στοιχείων και αποτελεσμάτων από ελέγχους.
 2. την ανάπτυξη της ανωτέρω πλατφόρμας με «case managment tool» για την διαχείριση υποθέσεων και επιχειρησιακών σχεδίων,
 3. την περαιτέρω ανάπτυξη της ανωτέρω πλατφόρμας με «intelligence tool» για την εξαγωγή στατιστικών, γραφημάτων και συμπερασμάτων,
 4. την περαιτέρω ανάπτυξη της ανωτέρω πλατφόρμας με «risk analysis tool» για την ορθότερη λήψη αποφάσεων,
 5. την δυνατότητα διασύνδεσης της ανωτέρω πλατφόρμας με απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων άλλων Υπηρεσιών, με τις οποίες το Κέντρο συνεργάζεται ή συντονίζει, για την ανάγνωση πληροφοριών,
 6. την δημιουργία μιας ιστοσελίδας για το ΣΥΚΕΑΑΠ, με δυνατότητες ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και λήψης πληροφοριών/καταγγελιών για θέματα παραεμπορίου.

Λοιπές δράσεις: Η Υπηρεσία μας συμμετείχε :

 • στην σύνταξη των κειμένων που δόθηκαν, ως απαντήσεις σε κοινοβουλευτικά ερωτήματα, σχετικά με τις αρμοδιότητές της.
 • στην σύνταξη και έκδοση Δελτίων Τύπου με τις δράσεις της για την ενημέρωση και την προστασία του καταναλωτή.
 • σε θεματικά συνέδρια και ημερίδες που αφορούσαν.
10 June 2018
Banner