Διευρυμένο πλαίσιο συμφωνίας Ε.Ε.-Αυστραλίας

21 September 2022

Διευρυμένο πλαίσιο συμφωνίας Ε.Ε.-Αυστραλίας

 Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 20/9/2022 απόφαση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της και της Αυστραλίας. Αυτή η απόφαση ανοίγει τον δρόμο, από την πλευρά της Ε.Ε., για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας έως τα τέλη Οκτωβρίου 2022.

Αυτή η φιλόδοξη συμφωνία συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Αυστραλίας, μια εταιρική σχέση που βασίζεται σε κοινές αξίες και αρχές, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου, της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Θα καθοδηγήσει τη μελλοντική δέσμευση μεταξύ των δύο μερών και θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή και οικονομικά και εμπορικά θέματα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής όπως η υγεία, το περιβάλλον, η ενέργεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η εργασία, η διαχείριση καταστροφών, η αλιεία και οι θαλάσσιες υποθέσεις, οι μεταφορές, η νομική συνεργασία, το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει στενότερους δεσμούς μεταξύ των ηγετών σε όλη την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών.

Πηγή: ww.consilium.europa.eu

21 September 2022
Banner