Διαβούλευση για σχέδιο απόφασης σχετικά με αλλεργιογόνες ουσίες

18 December 2014

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί έργο μιας ομάδας που συγκροτήθηκε από τον ΕΦΕΤ, όπου συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Η ομάδα εργασίας λειτούργησε σε εφαρμογή του άρθρου 44 του Κανονισμού 1169/2011 και το αποτέλεσμα είναι το σχέδιο ΚΥΑ που τίθεται σε διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει από σήμερα μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου οι διατάξεις αυτής της ΚΥΑ ισχύουν "α) για τα τρόφιμα που διατίθενται μη προσυσκευασμένα στον τελικό καταναλωτή, β) για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται μα παραδοθούν μη προσυσκευασμένα στις μονάδες μαζικής εστίασης και στις επιχειρήσεςι που παρασκευάζουν και πωλούν λαινικώς ή πωλούν λιανικώς, για να διατεθούν ως μη προσυσκευασμένα στον τελικό καταναλωτή, γ) για τα τρόφιμα που διατίθενται προς πώληση μη προσυσκευασμένα με επικοινωνία εξ αποστάσεως". Η απόφαση αυτή αφορά όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας.
Το κείμενο προς διαβούλευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr.

18 December 2014
Banner