Αύξηση στον γενικό δείκτη τιμών εκροών με τη συμβολή της ζωικής παραγωγής

23 August 2023

Αύξηση στον γενικό δείκτη τιμών εκροών με τη συμβολή της ζωικής παραγωγής

Related Articles

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του δείκτη τιμών εκροών στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, ο οποίος τον Ιούνιο του 2023 αυξήθηκε κατά 30,6% συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές του Ιουνίου 2022.

Η αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οφείλεται στην αύξηση κατά 34,1% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής (ειδικά στη μεταβολή των ομάδων φρούτα και ελαιόλαδο) αλλά και στην αύξηση του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής κατά 24,0%.

Όμως, μείωση κατά 3,1% παρουσίασε, για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο δείκτης τιμών εισροών, ο οποίος οφείλεται στη μείωση κατά 5,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως της ενέργειας και των λιπαντικών, καθώς και στην αύξηση κατά 9,5% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Ιούνιο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022, παρουσίασε αύξηση 30,6%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 9,8%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 30,6% τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 34,1% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων φρούτα και ελαιόλαδο, και β) στην αύξηση κατά 24,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2023, παρουσίασε αύξηση 3,4%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2022 – Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2021-Ιουνίου 2022, παρουσίασε αύξηση 16,4%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022, παρουσίασε μείωση 3,1% έναντι αύξησης 28,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουνίου 2022 με τον Ιούνιο 2021.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 3,1%, τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022 οφείλεται: α) στην μείωση κατά 5,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 9,5% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2023, παρουσίασε μείωση 0,3%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών κατά το διάστημα Ιούλιος 2022-Ιούνιος 2023, παρουσίασε αύξηση 12,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη του δαστήματος Ιούλιος 2021-Ιούνιος 2022.

Πηγή: ot.gr

23 August 2023
Banner