Νέα νομοθεσία με έγκριση ζωικής πρωτεΐνης για διατροφή χοίρων, πουλερικών – Ικανοποίηση από UECBV

19 August 2021

Νέα νομοθεσία με έγκριση ζωικής πρωτεΐνης για διατροφή χοίρων, πουλερικών – Ικανοποίηση από UECBV

Την ικανοποίησή της εκφράζει με ανακοίνωσή της η UECBV για την τροποποίηση στον κανονισμό για τις ζωοτροφές. Πρόκειται για τον Κανονισμό που απαγόρευε τη χρήση ζωικών πρωτεϊνών για ζωοτροφή.

Η UECBV (Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπόρων Ζώντων Ζώων και Κρέατος) κάνει λόγο για απόφαση που επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, τη χρήση ορισμένων ζωικών πρωτεϊνών για τη διατροφή μη μηρυκαστικών εκτρεφόμενων ζώων, όπως χοίροι και πουλερικά. Μια πρακτική που χαρακτηρίζεται ανακύκλωση ζωικών πρωτεϊνών στην τροφική αλυσίδα και η επαναλειτουργία της επί τη βάσει επιστημονικών στοιχείων και με τη διασφάλιση μηχανισμών ελέγχου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1372/2021 της 17 Αυγούστου 2021, επανέρχεται η χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από χοιροειδή σε ζωοτροφές για πουλερικά και μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από πουλερικά σε ζωοτροφές για χοιροειδή. Επιπλέον, εγκρίνεται η χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από έντομα για ζωοτροφή πουλερικών και χοιροειδών. Προβλέπονται αυστηρές απαιτήσεις κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και τη μεταποίηση αυτών των προϊόντων και τακτική δειγματοληψία και ανάλυση.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τροποποίηση του Κανονισμού 999/2001, που θέσπιζε κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης, και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγόμορφων Εγκεφαλοπαθειών, με αφορμή τη Σπογγόμορφη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών («τρελές αγελάδες»). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο κίνδυνος μετάδοσης της ΣΕΒ από μη μηρυκαστικά σε μη μηρυκαστικά είναι αμελητέος, εφόσον αποφεύγεται η ανακύκλωση εντός του ίδιου  ζωικού είδους.

Δείτε τις προβλέψεις και τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1372 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Αυγούστου 2021 «για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου όσον  αφορά την  απαγόρευση χορήγησης  πρωτεϊνών  ζωικής προέλευσης ως ζωοτροφών σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα, πλην των γουνοφόρων ζώων».

19 August 2021
Banner
Banner