Ζητούν μέτρα για τα βοοειδή οι έμποροι της Μακεδονίας

04 April 2016

Ζητούν μέτρα για τα βοοειδή οι έμποροι της Μακεδονίας

Τη μείωση των βοοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και την επίπτωση που θα έχει αυτό στον υπολογισμό των δικαιωμάτων επισημαίνει η Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας με επιστολή που έστειλε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής με θέμα "ανωτέρα βία", δημοσιεύουμε ακολούθως:

Αξιότιμοι κύριοι,

Το πρόβλημα με τη διακίνηση ζώντων ζώων προέλευσης ΕΕ ξεκίνησε το καλοκαίρι με την επιβολή των capital controls και πέρασαν τουλάχιστον δύο μήνες, έως ότου επιτραπεί στους εμπορευόμενους ζώντα ζώα, εμπόρους και κτηνοτρόφους, να εισάγουν ζώντα ζώα. Στη συνέχεια με την εμφάνιση της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στις 18/08 στην περιοχή του Έβρου, και με την σταδιακή εξάπλωσή της μέχρι τη Θεσσαλονίκη, επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα στη διακίνηση βοοειδών, εκτός της διακίνησης προς σφαγή, με αποτέλεσμα την ελάττωση βοοειδών στις εκμεταλλεύσεις .

Όλα αυτά, όπως κατανοείτε, συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατόν οι κτηνοτρόφοι παχυντές βοοειδών να προμηθευτούν ζώντα βοοειδή στην ενότητα Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας προβληματίζει, εν πρώτοις άμεσα όσον αφορά τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, και εν δευτέροις όσον αφορά τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ καθώς τα μέτρα απαγόρευσης συνεχίζονται για τον νόμο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως, έγκαιρα και για λόγους ανωτέρας βίας, προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ενότητα Θεσσαλονίκης, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μην έχουν, ιδιαίτερα στις δύσκολες αυτές μέρες, αδίκως περαιτέρω οικονομικές απώλειες.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Τσέρνος

Ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Κεπαπτσόγλου

04 April 2016
Banner