«Ζήσε Μάη μου…» για την ελληνική Φέτα στον Καναδά

23 September 2016

«Ζήσε Μάη μου…» για την ελληνική Φέτα στον Καναδά

Ως ενισχυμένη προστασία της Γεωγραφικής Ένδειξης Φέτα στον Καναδά, μεταφράζει το Υπουργείο Οικονομίας μια συμφωνία δήλωσης «με την οποία ανοίγει ο δρόμος ώστε το αργότερο σε πέντε έτη να αμβλυνθούν οι αρχικές ανεπαρκείς προβλέψεις» που περιέχονται για τη φέτα στη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά (CETA).

Αν και σε πέντε χρόνια πολλά μπορεί να έχουν χαθεί, το γεγονός χαρακτηρίζεται «μια επιτυχία με μεγάλη συμβολική και ουσιαστική αξία για την προστασία στις αγορές τρίτων χωρών».

Σήμερα στην Μπρατισλάβα –όπως ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομίας– στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης είχε διμερή συνάντηση με την αρμόδια Επίτροπο Εμπορίου, Σεσίλια Μάλστρομ και συμφωνήθηκε το κείμενο δήλωσης της Επιτροπής το οποίο φέρνει σε ορίζοντα πενταετίας την ευνοϊκή εξέλιξη για τη Φέτα.

Η Συμφωνία με τον Καναδά (CETA) είχε κλείσει τον Σεπτέμβριο 2014, με όρους που για τη Φέτα και άλλα τέσσερα ευρωπαϊκή τυριά δεν εξασφάλιζαν πλήρη προστασία. Η Συμφωνία CETA θα πρέπει να επικυρωθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών της Ε.Ε. «καθώς, μετά από πρόταση της Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών, η Επιτροπή αποδέχθηκε την αντιμετώπιση της Συμφωνίας ως μεικτής αρμοδιότητας».
Όπως αναφέρει σήμερα το Υπουργείο Οικονομίας, «η κατάθεση δήλωσης από μέρους της Επιτροπής είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να πετύχει η ελληνική πλευρά, με δεδομένο ότι το περιεχόμενο της Συμφωνίας είχε ήδη κλείσει».

Δεσμεύεται… αορίστως…

Σύμφωνα πάντως με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Επιτροπή στη δήλωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:
- Δεσμεύεται μέσα σε πέντε έτη το αργότερο να κάνει χρήση των απαραίτητων μηχανισμών ώστε όλες οι ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της φέτας, να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στον Καναδά.
- Επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για αυστηρή εφαρμογή της προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων του Καναδά για θεσμοθέτηση του διοικητικού μηχανισμού, ο οποίος θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο της αγοράς καθώς και για άμεση γνωστοποίηση των εμπορικών χρηστών που καλύπτονται από τη ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων.
-· Δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο ώστε ο Καναδός καταναλωτής να ενημερώνεται επαρκώς για την εγγενή ποιότητα και χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως η φέτα, συμπεριλαμβανομένης της ορθής εττικετοθεσίας.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία της Γεωγραφικής Ένδειξης Φέτα, πέρα από τη συγκεκριμένη Συμφωνία, έχει το γεγονός ότι η Επιτροπή:
- Αναγνωρίζει τις ανησυχίες της Ελλάδας σχετικά με τα αποτελέσματα για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας CETA και ειδικότερα, για τη φέτα και διαβεβαιώνει ότι δεν αποτελούν προηγούμενο για τις υπό εξέλιξη ή μελλοντικές διαπραγματεύσεις.
- Στις υπό εξέλιξη και μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα διατηρεί στενή επαφή με κάθε ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος μέσω των διαθέσιμων δομών διαβούλευσης.
- Θα εντατικοποιηθεί η στήριξη της Επιτροπής, προς τις ελληνικές αρχές, αλλά και τους παραγωγούς ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δίνονται για προώθηση της φέτας και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σε τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι στο άτυπο Συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα θα συζητηθεί και η πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP).

23 September 2016
Banner