Βρετανία: Υποχρεωτικό Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης σε όλα τα σφαγεία θέλουν οι κτηνίατροι

20 December 2016

Βρετανία: Υποχρεωτικό Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης σε όλα τα σφαγεία θέλουν οι κτηνίατροι

Την απογοήτευσή τους για μια έκθεση που παρήγγειλε η κυβέρνηση της Ουαλίας, εκφράζουν οι Βρετανοί κτηνίατροι. Πρόκειται για μια έκθεση που συμπεραίνει ότι το σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) δεν πρέπει να εφαρμοστεί με υποχρεωτικό τρόπο στα σφαγεία της Ουαλίας. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση αποσκοπούσε να ρίξει φως στο θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων και στον πιθανό ρόλο που παίζει σε αυτήν ένα Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει «επαρκής βάση» για να καταστεί υποχρεωτική η εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης στα σφαγεία της Ουαλίας.

Οι Βρετανοί κτηνίατροι όμως διαφωνούν με το συμπέρασμα της έκθεσης, και πιστεύουν ότι η εγκατάσταση ενός CCTV στα σφαγεία όπως και η ελεύθερη πρόσβαση των κτηνιάτρων στα πλάνα που καταγράφει, μπορούν να διασφαλίσουν την καλή μεταχείριση των ζώων, και να εμφυσήσουν εμπιστοσύνη στους καταναλωτές. «Είμαστε απογοητευμένοι γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ανησυχίες των κτηνιάτρων που εργάζονται στα σφαγεία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νιλ Πάτον, πρόεδρος του παραρτήματος Ουαλίας της Βρετανικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. «Ενώ γνωρίζουμε ότι το CCTV δεν είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων, είναι εν τούτοις ένα σημαντικό εργαλείο που ενθαρρύνει την υιοθέτηση υψηλών προδιαγραφών ευζωίας. Θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε ότι όπου έχει εγκατασταθεί CCTV, οι κτηνίατροι έχουν πρόσβαση στα πλάνα που καταγράφει. Αν δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα πλάνα ή ο κτηνίατρος δεν έχει πρόσβαση σε αυτά, πώς θα μπορούν να επαληθευτούν τα περιστατικά που αναφέρονται σε σφαγεία;»

Σημειώνεται πως η έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρει ότι μόνο οκτώ μεγάλα σφαγεία, επί συνόλου 26 στην Ουαλία, έχουν εγκαταστήσει CCTV. Αν και ο κύριος όγκος των ζώων στην Ουαλία σφάζεται σε αυτά τα οκτώ σφαγεία, η έλλειψη Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης στα υπόλοιπα σημαίνει ότι ένα ποσοστό 3,4% των πουλερικών (περίπου 2 εκατομμύρια πτηνά) και 10,5% των προβάτων, χοίρων και βοοειδών (περίπου 385.000 σε απόλυτο αριθμό), σφάζονται χωρίς τις διασφαλίσεις που παρέχει ένα σύστημα CCTV.

Οι Βρετανοί κτηνίατροι αναγνωρίζουν ότι το κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος CCTV μπορεί να είναι βαρύ για μερικά μικρά σφαγεία, «όμως είναι σημαντικό τα ζώα που εκτρέφουμε για την τροφή μας να έχουν και καλή ζωή και αξιοπρεπή θάνατο. Επομένως ένα σύστημα CCTV είναι βασικό στοιχείο στη διασφάλιση αυτών των απαιτήσεων».

20 December 2016
Banner
Banner