Υποχρεωτική η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων του ΥΠΑΑΤ

31 January 2018

Υποχρεωτική η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων του ΥΠΑΑΤ

Με επείγουσα ανακοίνωσή της η Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας ενημερώνει τα μέλη της για την υποχρέωση εγγραφής τους στο «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών», το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και δέχεται εγγραφές ηλεκτρονικά. Η εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση 366/138268 του ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ Β΄ 4831/29-12-2017) πρέπει να γίνει άμεσα, εντός ενός μηνός από την έκδοσή της (άρα θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 29/1/2018). Ωστόσο σύμφωνα με την επικοινωνία που είχε η Ένωση με τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, η εφαρμογή θα δέχεται εγγραφές και μετά την 29η Ιανουαρίου.

Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο έχουν όλοι οι έμποροι που εμπορεύονται οποιαδήποτε ποσότητα αγροτικών προϊόντων από εγχώριους παραγωγούς ή συνεταιρισμούς παραγωγών. Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να γίνει μόνο online από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, και ειδικότερα μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών, https://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2, όπου γίνεται επιλογή του φίλτρου «Για τον έμπορο» και εν συνεχεία η επιλογή «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών».

Όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται δεν συνυποβάλλονται, αλλά θα ζητηθούν ως φυσικά έγγραφα από τον ελεγκτή σε κάθε ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει καταργηθεί η εγγυητική επιστολή που ήταν απαραίτητη στην προηγούμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις οι έμποροι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Ένωσης Εμπόρων (2310 778530, 09:00-13:00) ή στη διεύθυνση Γεωτεχνικών ελέγχων και Επιθεωρήσεων του ΥΠΑΑΤ (κα. Αποστολάκη, 210 2125047, κ. Γούλας, 210 212 5170).

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε όλη την επιστολή της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος

31 January 2018
Banner