Υπογράφτηκε το πρόγραμμα για την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια βοοειδών

29 January 2016

Υπογράφτηκε το πρόγραμμα για την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια βοοειδών

Υπογράφτηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκο Μπόλαρη, το Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ). Το Πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016 σε όλη την Ελληνική Επικράτεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού υπ΄αριθμόν 999/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η συστηματική έρευνα και η εργαστηριακή διάγνωση με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών στο ζωϊκό πληθυσμό της χώρας.
  • Επί θετικού αποτελέσματος, η εξάλειψη της διαπιστωθείσας εστίας Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών, ο έλεγχος και αποκλεισμός εισόδου, η αποτροπή διασποράς του αιτιολογικού παράγοντα της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών στην διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.
29 January 2016
Banner
Banner