ΥΠΑΑΤ: “Σύντομα οι ανακοινώσεις” για τον τρόπο κατανομής των 1,68 εκατ. ευρώ του Χόγκαν

19 July 2016

ΥΠΑΑΤ: “Σύντομα οι ανακοινώσεις” για τον τρόπο κατανομής των 1,68 εκατ. ευρώ του Χόγκαν

Συγκεκριμένα μέτρα που ανέρχονται στο ύψος των 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε χθες ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, για τη στήριξη σημαντικών αγροτικών τομέων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Η ανακοίνωση έγινε στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. και όπως προκύπτει, στην Ελλάδα κατανεμήθηκε με τη μορφή του εθνικού φακέλου το ποσό των 1.683.910 ευρώ, για το οποίο το ΥΠΑΑΤ ανακοινώνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον τρόπο κατανομής του ποσού αυτού.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Φιλ Χόγκαν πρόκειται να διευκρινιστούν όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους, σε ομάδες εμπειρογνωμόνων και επιτροπές που θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές διάστημα.

Σχετικά με το νέο αυτό πακέτο, ο Έλληνας υπουργός ΥΠΑΑΤ που συμμετείχε στη συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας, στην παρέμβασή του σημείωσε ότι «πρόκειται για μια στοχοθετημένη ενίσχυση που θέλουμε να έχει και μια ευελιξία στη διανομή της. Δηλαδή να λάβει υπόψη της, για το σύνολο της χρηματοδότησης, τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των κρατών μελών καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί από τη μια άκρη της Ένωσης στην άλλη».

Ο κ. Αποστόλου ανέφερε για παράδειγμα ότι η κρίση στον τομέα της αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα συνδέεται με τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, οι οποίες λειτουργούν σε περιβάλλον με αυξημένο κόστος παραγωγής και έρχονται αντιμέτωπες με αθρόες εισροές φθηνότερης πρώτης ύλης από χώρες με υπερπαραγωγή, προσθέτοντας σε αυτά και το πλήγμα που έχει υποστεί ο τομέας από την οζώδη δερματίτιδα.

Περαιτέρω ο υπουργός υπογράμμισε ότι «Για την Ελλάδα αποτελεί στρατηγική επιλογή η ενίσχυση του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, όχι μόνο γιατί συνδέεται με τη μοναδική δραστηριότητα, που μπορεί να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο εισόδημα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αλλά και γιατί παρουσιάζει μείωση στην παραγωγή του».

Σημείωσε επίσης τη σημασία του τομέα των οπωροκηπευτικών εξαιτίας του εξαγωγικού του χαρακτήρα και τις επιπτώσεις από το ρώσικο εμπάργκο. Παράλληλα ζήτησε εξεύρεση λύσεων με πιο μεσο-μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, όπως μεταξύ άλλων:
- την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών,
- τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού εξισορρόπησης της παραγωγής γάλακτος, διασφάλισης τιμών παραγωγού πάνω του κόστους και όχι ενίσχυσης της υπερπαραγωγής,
- την ενίσχυση των προγραμμάτων προώθησης και το άνοιγμα νέων αγορών ή αύξησης της κατανάλωσης,
- την επικαιροποίηση των τιμών απόσυρσης στα φρούτα και λαχανικά,
- την ύπαρξη της ιδιωτικής αποθεματοποίησης των τυριών σε μόνιμη βάση.

Τόνισε ότι οι αποφάσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τα προβλήματα των γεωργών μας ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας ισότιμα σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος ο Υπουργός υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στηρίζονται πρακτικές που ενθαρρύνουν τη χρήση γεωγραφικών προσδιορισμών σε προϊόντα τα οποία παράγονται εκτός αυτών των περιοχών. Η υιοθέτηση τέτοιων τακτικών παραπλανά τους καταναλωτές και δρα εις βάρος των παραγωγών αυθεντικών προϊόντων μίας γεωγραφικής περιοχής κάνοντας αθέμιτη εκμετάλλευση της ονομασίας αυτών.

Παράλληλα στήριξε την προσπάθεια της Προεδρίας και τη συζήτηση που θα εξελιχθεί για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με στόχο τη διαφάνεια στην αγορά και την ενίσχυση της θέσης του γεωργού στην εφοδιαστική αλυσίδα.

19 July 2016
Banner
Banner