ΥΠΑΑΤ: Άνω του 16% της κοινοτικής συμμετοχής η απορρόφηση στο ΠΑΑ

12 January 2017

ΥΠΑΑΤ: Άνω του 16% της κοινοτικής συμμετοχής η απορρόφηση στο ΠΑΑ

Στο ύψος των 656,64 εκατ. ευρώ ανήλθε το ποσόν που κατεβλήθη εντός του 2016 σε δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως ανακοινώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα στοιχεία που παραθέτει δείχνουν μάλιστα ότι το 4ο τρίμηνο του 2016 οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες «ανέβασαν ταχύτητα», αφού η απορρόφηση κονδυλίων ανήλθε στο 16,05% σε όρους Κοινοτικής συμμετοχής, έναντι 9,33% που ήταν το 3ο τρίμηνο του 2016. Με αφορμή αυτά τα αποτελέσματα, το ΥΠΑΑΤ μιλά για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται στο συγκεκριμένο τομέα και για τα σημαντικά αποτελέσματα που προκύπτουν για την οικονομία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, εντός του 2016, κατεβλήθη το ποσό των 656.639.655,74 ευρώ σε δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση ύψους 16,05 % σε όρους Κοινοτικής συμμετοχής (έναντι 9,33% που ήταν το 3ο Τρίμηνο του 2016).

Αποτελεί, μετά το περσινό ποσό ρεκόρ των 780,63 εκατ. ευρώ, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που καταβάλλεται από την έναρξη της Προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου σε μία πολύ δυσμενέστερη οικονομική συγκυρία. Ανεβάζει μάλιστα σημαντικά την Χώρα μας στο σχετικό Πίνακα Απορρόφησης μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. προσπερνώντας Χώρες που εφαρμόζουν Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από μας.

Η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας και του αποτελεσματικού συντονισμού όλων των Εμπλεκομένων Υπηρεσιών (Διαχειριστική Αρχή, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δνση Οικονομικών Υποθέσεων, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης).

Έρχεται δε να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών, όπως η έγκαιρη θεσμική προετοιμασία, η διοικητική αναδιάρθρωση, οι προσκλήσεις νέων Μέτρων, η άμεση έναρξη πληρωμής ανειλημμένων υποχρεώσεων, και καταδεικνύει αφενός τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται στο συγκεκριμένο Τομέα και αφετέρου τα σημαντικά αποτελέσματα που προκύπτουν για την οικονομία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

12 January 2017
Banner