Χονδρικό και λιανικό εμπόριο πρωταγωνιστής στην ελληνική οικονομία (+ γραφήματα)

25 September 2020

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο πρωταγωνιστής στην ελληνική οικονομία (+ γραφήματα)

Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ήταν το 2018 ο κλάδος με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αριθμώντας 227.682 επιχειρήσεις.

Το στοιχείο προέρχεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, που δημοσίευσε αυτές τις ημέρες ανακοίνωση με την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία λοιπόν, που αφορούν όλους τους τομείς δραστηριότητας εκτός από τη γεωργία και τις προσωπικές υπηρεσίες, το 2018, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο στον συνολικό κύκλο εργασιών, με ποσοστό 44,2% (113,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε απόλυτο μέγεθος). Ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 23,4% και 5,9% και απόλυτα μεγέθη 60,0 δισεκατομμύρια ευρώ και 15,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Επιπλέον, οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2018 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ (24,0%) η μεταποίηση με 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ (23,7%), και οι μεταφορές και αποθήκευση με 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ (11,6%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ (26,7%), η μεταποίηση με 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ (20,6%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ (12,0%).

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2018 με 749.823 απασχολούμενους (28,9%), εκ των οποίων 527.896 ήταν μισθωτοί (27,0% στο σύνολο των μισθωτών). Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 600.884 απασχολούμενους (23,1%), εκ των οποίων 499.789 μισθωτοί (25,6%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 357.418 απασχολούμενους (13,8%), εκ των οποίων 302.137 μισθωτοί (15,5%).

Με βάση τις τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για το έτος 2018, οι κλάδοι με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 219.488 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 42,2 δισεκατομμύρια ευρώ, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 133.870 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 93.230 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το έτος 2015 στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο ασχολούνταν 253.167 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούσαν το 32,0%. Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών, το 2015 ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε μερίδιο 43,2% και 102,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος. Είχαμε δηλαδή 10% λιγότερες επιχειρήσεις στον κλάδο, που έκαναν 11% περισσότερο τζίρο.

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι από το 2015 στο 2018, οι μικρές επιχειρήσεις (0-9 άτομα) του κλάδου χονδρικού και λιανικού εμπορίου μειώθηκαν κατά 11,2%. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του κλάδου που απασχολούν 20-49 άτομα αυξήθηκαν κατά 37,7% και οι επιχειρήσεις του κλάδου που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα αυξήθηκαν κατά 28,3%.

25 September 2020
Banner
Banner