Ξεκίνησε η απογραφή ζωικού κεφαλαίου

06 November 2015

Ξεκίνησε η απογραφή ζωικού κεφαλαίου

 

Στην απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου στην Κτηνοτροφική Βάση Δεδομένων πρέπει να προχωρήσουν οι αιγοπροβατοτρόφοι προκειμένου να τους καταβληθεί η προκαταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους εφαρμογής 2015. Η απογραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες, ανάλογα με τον τρόπο επιλογής της απογραφής:

  • Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσής τους ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://e-services.minagric.gr, πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2015.
  • Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσής τους μέσω της οικείας κτηνιατρικής αρχής, πρέπει να προσέλθουν σε αυτή έως τις 27 Νοεμβρίου 2015, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν την καταχώρηση στην ΚΒΔ έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015.

 

06 November 2015
Banner
Banner