Χαρακόπουλος: Πρόβλημα για αγρότες του ειδικού καθεστώτος που έλαβαν καθυστερημένα τις ενισχύσεις

23 December 2020

Χαρακόπουλος: Πρόβλημα για αγρότες του ειδικού καθεστώτος που έλαβαν καθυστερημένα τις ενισχύσεις

«Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε αγρότες του ειδικού καθεστώτος να μην υποβληθούν αναιτίως σε επιπλέον έξοδα μετάβασης στο κανονικό καθεστώς, επειδή έλαβαν με καθυστέρηση ενισχύσεις προηγούμενων χρόνων που σωρευτικά υπερβαίνουν το όριο των 5.000 ευρώ;». Το ερώτημα θέτει στους υπουργούς Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα και Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδη, ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογραμμίζει ότι «σοβαρό προβληματισμό έχει προκαλέσει σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος η ενημέρωσή τους από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών ότι οφείλουν, εκ των υστέρων, να μεταβούν στο κανονικό καθεστώς, λόγω εισοδημάτων που υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ από ενισχύσεις.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω αγρότες διαμαρτύρονται, καθώς η υπέρβαση στο εισόδημα από ενισχύσεις που προέρχονται από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (όπως η δάσωση γαιών, η βιολογική γεωργία κ.ά.), οφείλεται στην καθυστέρηση των πληρωμών. Υπό κανονικές συνθήκες, το εισόδημά τους από τις ενισχύσεις είναι ετησίως μικρότερο από 5.000 ευρώ. Ωστόσο, πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα έτος αλλά αφορούν δύο ή περισσότερα παλαιότερα έτη προκαλούν συσσώρευση του εισοδήματος σε ποσά άνω των 5.000 ευρώ.

Ως εκ τούτου, αγρότες του ειδικού καθεστώτος ενημερώνονται ότι πρέπει να μεταβούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για προηγούμενο, όμως, φορολογικό έτος. Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνουν, πέραν του διοικητικού φόρτου στις υπηρεσίες στην περίοδο των περιοριστικών μέτρων που διανύουμε, προκαλεί επιπλέον έξοδα στους ίδιους για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων και τη μετάβαση στο κανονικό καθεστώς». 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος καταλήγει σημειώνοντας ότι «εύλογα οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες ζητούν να απαλλαγούν από τα έξοδα για την καθυστερημένη μετάβαση από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, καθώς δεν ευθύνονται για τις καθυστερημένες πληρωμές των ενισχύσεων από τους αρμόδιους φορείς».

23 December 2020
Banner