Βράντζα: Τα πρόχειρα καταλύματα στις επιλέξιμες δαπάνες των σταβλικών εγκαταστάσεων

12 July 2017

Βράντζα: Τα πρόχειρα καταλύματα στις επιλέξιμες δαπάνες των σταβλικών εγκαταστάσεων

Να ενταχθεί στις επιλέξιμες δαπάνες των σταβλικών εγκαταστάσεων η κατηγορία «Πρόχειρα Καταλύματα», όπως αυτά ορίζονται στον Ν.4056/2012 και τις τροποποιήσεις του, προτείνει η βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτα Βράντζα.

Συγκεκριμένα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με πρωτοβουλία του υφυπουργού Β. Κόκαλλη (και στην οποία συμμετείχαν Θεσσαλοί βουλευτές, οι δύο Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου, υπηρεσιακοί παράγοντες και παραγωγικοί φορείς), το ζητούμενο ήταν η διατύπωση προτάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προς όφελος της παραγωγής και των παραγωγών.

Την παραπάνω πρόταση η κ. Βράντζα κατέθεσε με στόχο, όπως αναφέρει, «τη στήριξη της εκτατικής κτηνοτροφίας, η οποία αποτελεί δυναμικό κομμάτι του κλάδου».

Ανάμεσα στις σκέψεις που κατέθεσε η βουλευτής πρέπει να αναφερθεί επίσης η πρόταση να είναι επιλέξιμη η αγορά και μεταχειρισμένου εξοπλισμού, «ώστε μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων του προγράμματος να ανακυκλωθεί εντός της χώρας και να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των δικαιούχων».

12 July 2017
Banner
Banner