«Βολές» ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

10 May 2022

«Βολές» ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Την κυβέρνηση κατηγορεί ευθέως ο ΣΥΡΙΖΑ για την προχειρότητα με την οποία διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τις παραγωγικές ομάδες της χώρας. Με ένα εφ’ όλης της ύλης κείμενο σχολιάζει τις πρόσφατες εξελίξεις μετά τη ρωσική εισβολή, την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη παραγωγή και το αγροτικό εισόδημα  καθώς και τη διαχείριση των επιπτώσεων των κρίσεων, που θα πρέπει να έχει ως στόχο  τη διασφάλιση της παραγωγής και του αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους παραγωγούς.

Αφορμή για την πολιτική παρέμβαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε η έκθεση της Ε.Ε. επί του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.) που έχει υποβάλλει η κυβέρνηση για τη νέα ΚΑΠ. Όπως μας ενημερώνει ο κ. Σταύρος Αραχωβίτης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «με ένα κείμενο 300 παρατηρήσεων κατακεραυνώνει την αγροτική πολιτική που εφαρμόζει η Ν.Δ., εξετάζοντας διεξοδικά και αμφισβητώντας τη συνοχή και τη συνέπεια του Σχεδίου και κυρίως το κατά πόσο το Σ.Σ. εξυπηρετεί  την ανθεκτικότητα της γεωργίας και τη διασφάλιση της πιο κρίσιμης από ποτέ διατροφικής ασφάλειας, ενώ ζητείται να αναθεωρηθούν οι στόχοι και ο έλεγχος της επίτευξής τους  ... Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις βρίσκονται ουσιαστικά “στον αέρα”. Η αντιμετώπιση των κινδύνων για την παραγωγή και το αγροτικό εισόδημα καθώς και η διαχείριση των επιπτώσεων των κρίσεων, με διπλό στόχο τη διασφάλιση της παραγωγής και του αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους παραγωγούς, τίθενται σε αμφισβήτηση», τονίζει ο κ. Αραχωβίτης.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει περιορισμένες δυνατότητες του Στρατηγικού Σχεδίου, αμφισβητώντας ευθέως τη συμβολή του στη μείωση των απωλειών των θρεπτικών στοιχείων, την αποτελεσματική χρήση του νερού, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της βιολογικής καλλιέργειας. Η αξιοποίηση, μάλιστα, των παρεμβάσεων για την αύξηση της ιδιοπαραγωγής και χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον αγροτικό τομέα, καθώς και για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας περιλαμβάνονται ακόμη στις κατατεθείσες παρατηρήσεις. Δεν λείπουν και σημαντικές παρατηρήσεις για τα δασικά μέτρα καθώς και παροτρύνσεις για την πρόταση μέτρων -πλέον των γνωστών LEADER- σχετικά με κοινωνικο-οικονομική ενδυνάμωση της ελληνικής υπαίθρου. Ζητούμενο αποτελεί και ο βαθμός συντονισμού, συνεργειών και συμπληρωματικότητας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

50+1 υπογραφές

Ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ συνυπογράφει με 50 ακόμα βουλευτές και βουλεύτριες του κόμματος κείμενο που απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλοντας τέσσερα βασικά ερωτήματα:

"Η κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετώπισε από την αρχή τον σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ) της χώρας για τη νέα ΚΑΠ με αφάνταστη προχειρότητα,  χαρακτηριστική ελαφρότητα και διεκπεραιωτική λογική, επαναπαυόμενη στις επικοινωνιακές φιέστες κι όχι στην ουσία που απαιτούσε το συγκεκριμένο Σχέδιο, με το οποίο ουσιαστικά δρομολογείται το μέλλον και η προοπτική των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας μας για το αμέσως προσεχές διάστημα. Πολλές φορές την περασμένη χρονιά, ως ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., στηλιτεύσαμε την εγκληματική αυτή τακτική της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δυστυχώς, οι προτάσεις μας πάνω στα μείζονα ζητήματα της νέας ΚΑΠ, τα καλέσματα σε ουσιαστικό διάλογο και διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, για μια στρατηγική αντιμετώπιση των κρίσιμων θεμάτων ακόμη και για ουσιαστικό διάλογο και στο πλαίσιο της Βουλής και των διαδικασιών της, ήταν "φωνή βοώντος εν τη ερήμω".

Αυτό έρχεται τώρα να επιβεβαιώσει, με τον πιο εμφατικό τρόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, στο κείμενο των Παρατηρήσεων της 30/3/2022 που απέστειλε και στη χώρα μας, κάνει "φύλλο και φτερό" το Στρατηγικό Σχέδιο της Κυβέρνησης της ΝΔ. Γιατί προφανώς, δεν περιποιεί τιμή  για τη χώρα μας η συνεχής επανάληψη φράσεων "η Ελλάδα καλείται να προσδιορίσει", "η Ελλάδα καλείται να διευκρινίσει", "η Ε.Ε. αμφισβητεί", "η Ελλάδα καλείται να επεξεργαστεί καλύτερα την στρατηγική της".

Πέρα από τις περίπου 260 Παρατηρήσεις που εξειδικεύουν τις προτεινόμενες από της Ε.Ε. αλλαγές του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας, παρατίθενται μια σειρά από 29 κομβικές παρατηρήσεις που θέτουν πολύ σοβαρά ζητήματα για την ουσία του ήδη κατατεθειμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.

Συγκεκριμένα, αμφισβητείται η συνοχή και συνέπεια του σχεδίου με τα αποτελέσματα της SWOT Ανάλυσης και ο βαθμός ενσωμάτωσης των ευρημάτων στο Σ.Σ. Επιπλέον, η χώρα μας καλείται να αναθεωρήσει τους στόχους και τον έλεγχό της επίτευξης τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει ακόμη μια σειρά παρατηρήσεων που αφορούν στην ανθεκτικότητα της γεωργίας που συνδέονται με τη διασφάλιση της, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, της  διατροφικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένες παρατηρήσεις καίριας σημασίας σχετίζονται με την αναδιανεμητική ενίσχυση και την αναποτελεσματική πρόταση για την ουσιαστική στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και παρατηρήσεις για την ενίσχυση της εμπορικής και διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών.

Επίσης, όσον αφορά  τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, αυτές ουσιαστικά βρίσκονται στον αέρα εφόσον αναδεικνύονται σοβαρά ζητήματα τεκμηρίωσης, αποτελεσματικότητας και νομιμότητας.

Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται και αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες εξελίξεις μετά τη Ρωσική εισβολή, είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων για τη παραγωγή και το αγροτικό εισόδημα  και η διαχείριση των επιπτώσεων των κρίσεων με διπλό στόχο τη διασφάλιση της παραγωγής και αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους παραγωγούς. Ιδιαίτερη, δε, μνεία γίνεται για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος σε κλάδους με ισχυρή εξάρτηση από εισαγωγές.

Αλλά και στην περιβαλλοντική διάσταση, η Ε.Ε. διαπιστώνει περιορισμένες δυνατότητες του Σ.Σ., αφού ευθέως αμφισβητεί την συμβολή του Σχεδίου στη μείωση των απωλειών των θρεπτικών στοιχείων, την αποτελεσματική χρήση του νερού, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της βιολογικής καλλιέργειας. Η δε αξιοποίηση των παρεμβάσεων για την αύξηση της ιδιοπαραγωγής και χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον αγροτικό τομέα  καθώς και για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας περιλαμβάνονται ακόμη στις κατατεθείσες παρατηρήσεις. Δεν λείπουν και σημαντικές παρατηρήσεις για τα δασικά μέτρα καθώς και παροτρύνσεις για την πρόταση μέτρων -πλέον των γνωστών LEADER- για την κοινωνικο-οικονομική ενδυνάμωση της ελληνικής υπαίθρου. Τέλος, ζητούμενο ακόμη είναι ο βαθμός συντονισμού, συνεργειών και συμπληρωματικότητας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Και μετά από όλα τα παραπάνω, η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέρα από τον απολογητικό χαρακτήρα της και την αναγνώριση, επί της ουσίας, των ελλείψεων και των αδυναμιών του ΣΣ, εξαντλείται σε μια «δήλωση προθέσεων» για την ουσιαστική αναθεώρησή του, χωρίς όμως ούτε να δείχνει να αντιλαμβάνεται την ουσία των Παρατηρήσεων ούτε την συγκυρία και τις νέες απαιτήσεις και δράσεις που αυτή επιβάλλει.

Είναι δυστύχημα για τη χώρα ότι όλα  αυτά συνέβησαν την περίοδο που ήδη το κύμα ακρίβειας είχε αρχίσει να σαρώνει  την ελληνική οικονομία, να πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και βεβαίως να συνθλίβει την αγροτική οικονομία και τους παραγωγούς.  Όλα αυτά συνέβησαν και συμβαίνουν ενώ παράλληλα η Κυβέρνηση της Ν.Δ. επιδεικνύει σταθερά  την μεγαλύτερη αναλγησία, αδιαφορία και ανεπάρκεια στην αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας που γιγαντώνει αμείωτα το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Επειδή, με βάση όλα τα παραπάνω αλλά και την αρνητική τροπή και μακροχρόνια αβεβαιότητα που έχει επέλθει και που συνεχίζεται για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και συγκεκριμένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι απόλυτη προτεραιότητα να ληφθούν υπόψη με σοβαρότητα και οραματική στρατηγική όλες οι παράμετροι που τίθενται από την αξιολόγηση της Ε.Ε. για το Σ.Σ. της χώρας μας

Επειδή οι τυχόν  ελλειμματικές ή και λανθασμένες επιλογές που η κυβέρνηση της Ν.Δ. ετοιμάζεται να υιοθετήσει βεβιασμένα και αποσπασματικά, θα θέσουν τον αγροτικό τομέα της χώρας μας σε κίνδυνο επιβίωσης, αλλά και σε διακινδύνευση την πρόσβαση των Ελλήνων σε προσιτά τρόφιμα

Επειδή είναι βέβαιο ότι οι αστοχίες και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης θα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών ενισχύσεων για τους αγρότες της Χώρας μας

Επειδή είναι πιο κρίσιμο από ποτέ να οργανωθούν συντεταγμένα και με ολιστική προσέγγιση στρατηγικές πολιτικές επιλογές που θα βοηθήσουν τη  χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και ανώδυνα για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία

Επειδή τέλος οι επιλογές αυτές θα είναι δεσμευτικές για τα επόμενα χρόνια και θα επηρεάσουν σε πολύ κρίσιμες συγκυρίες τον αγροτικό τομέα, την οικονομία της υπαίθρου και την αξιοπρεπή διαβίωση των παραγωγών και των Ελλήνων καταναλωτών ενώ οι επιλογές αυτές καλούνται ταυτόχρονα να οικοδομήσουν μια αειφόρα γεωργία με σεβασμό στο περιβάλλον.

1.         Ποιες είναι οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες που θα τεθούν στην αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Χώρας για τη Νέα ΚΑΠ, υπό το πρίσμα και της συνεχόμενης επιδείνωσης του εγχώριου αλλά και του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος; 

2.         Πώς σκοπεύει να ενσωματώσει έγκαιρα και ολοκληρωμένα τις στρατηγικές αυτές στην αναθεώρηση του Σ.Σ., λαμβάνοντας επί της ουσίας υπόψη το κείμενο των Παρατηρήσεων της 30/3/2022 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε και στη χώρα μας;

3.         Θα υπάρξει μέχρι την υποβολή του αναθεωρημένου Σ.Σ. ουσιαστική διαβούλευση και με ποιους όρους, με τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς;

4.         Ποιες επιπλέον πολιτικές σχεδιάζει ούτως ώστε να στηρίξει επιπλέον της ΚΑΠ την αγροτική οικονομία και την πρόσβαση των Ελλήνων σε προσιτά τρόφιμα;».

10 May 2022