Οι βιτρίνες του Απριλίου

08 April 2015

Οι βιτρίνες του Απριλίου

Τρεις αξιόλογες βιτρίνες ανέδειξε αυτό τον μήνα το περιοδικό Meat News στο διαγωνισμό βιτρίνας που συνεχίζεται. Στην πρώτη θέση το Κρεοπωλείο Φάρμα Αργυριάδη, από τη Δράμα (φωτο επάνω).

Στη δεύτερη θέση το κρεοπωλείο Αφοί Γούναρη, από την Ύδρα.

Στην τρίτη θέση το κρεοπωλείο Κυριάκος Κόκκκινος, από την Αλεξανδρούπολη.

08 April 2015
Banner
Banner