Τροποποίηση στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» – Αιτήσεις έως 31 Μαρτίου 2022

16 February 2022

Τροποποίηση στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» – Αιτήσεις έως 31 Μαρτίου 2022

Την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εξέδωσε η Γεν. Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χριστιάνα Καλογήρου.

Σύμφωνα με την Απόφαση της Γ.Γ., που θα βρείτε εδώ, η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 25 Φεβρουαρίου 2022 (25/02/2022) έως και 31 Μαρτίου 2022 (31/03/2022) και ώρα 00:00.

16 February 2022
Banner