Αίτημα για τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την εξισωτική

24 November 2016

Αίτημα για τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την εξισωτική

Την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την εξισωτική αποζημίωση ζητά από το ΥΠΑΑΤ ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με σημερινή του ανακοίνωση, ύστερα από την προβληματική κατανομή που οδήγησε την ουσιαστική αυτή στήριξη να γίνει ένα απλό φιλοδώρημα. Ο ΣΕΚ δηλώνει έτοιμος να συμβάλει με προτάσεις προς την κατεύθυνση της τροποποίησης. Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η ανάρτηση των καταστάσεων με τους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2016, αποκάλυψε ότι η κτηνοτροφία και μάλιστα των ορεινών περιοχών έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα.

Η γενικευμένη και χωρίς ουσιώδη κριτήρια ένταξη στο Μέτρο 13 οδήγησε σε τετραπλασιασμό των δικαιούχων και σε καταβολή τελικά της εξισωτικής εν είδει φιλοδωρήματος. Τα ποσά της ενίσχυσης στη μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτρόφων μειώθηκαν τουλάχιστον 50%, παρότι το συνολικό ποσό του μέτρου αυξήθηκε σημαντικά.

Οι μεγάλοι «χαμένοι» είναι οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών, δηλαδή οι φτωχοί βιοπαλαιστές και φρουροί της υπαίθρου. Για παράδειγμα κτηνοτρόφος ορεινής περιοχής που το 2015 πήρε 6.500 € σήμερα καταλήγει να δικαιούται μόνο 2.600 €.

Να υπενθυμίσουμε ότι:

-Σκοπός της εξισωτικής αποζημίωσης είναι η χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές, ως αντιστάθμισμα του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος, σκοπός που ουδόλως εξυπηρετείται με αυτή την κατανομή.

-Η κτηνοτροφία αξιοποιεί ορεινές και μειονεκτικές εκτάσεις που είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Μάλιστα το 78% των προβάτων και το 91% των αιγών εκτρέφεται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Επομένως αυτή η πολιτική της ισοπέδωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας δεν συντελεί με κανένα τρόπο στη διατήρηση του επαγγέλματος του κτηνοτρόφου και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Ζητάμε από την κυβέρνηση, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η κτηνοτροφία και στα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και ειδικά αυτοί που δραστηριοποιούνται σε τόσο δύσκολες γεωκλιματικά συνθήκες, να προχωρήσει άμεσα σε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου της εξισωτικής αποζημίωσης, ώστε να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του Μέτρου 13 και να επιτευχθούν οι στόχοι του, ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους.

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να προϋπάρξει συνάντηση με τους φορείς των κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα με τον ΣΕΚ, ο οποίος είναι έτοιμος με τις προτάσεις του να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση».

24 November 2016
Banner