Τροποποιήσεις για τις προϋποθέσεις επιστροφής του 60% της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

23 September 2020

Τροποποιήσεις για τις προϋποθέσεις επιστροφής του 60% της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Και ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2020 για όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3, με δύο αποφάσεις που εξέδωσε (ΓΔΟΥ 218/15.9.2020 και ΓΔΟΥ 219/15.9.2020) τροποποιεί και τις προϋποθέσεις επιστροφής του 60% της ενίσχυσης, όσον αφορά την Επιστρεπτέα 1 και την Επιστρεπτέα 2.

Συγκεκριμένα, σχετικά με τις προϋποθέσεις για την επιστροφή της ενίσχυσης και συγκεκριμένα στην προϋπόθεση που ισχύει για την διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων επί ένα έτος σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 άτομα (έτσι ώστε να επιστρέψουν μόνο το 60% της Επιστρεπτέας Προκαταβολής), διευκρινίζεται ότι, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 31η Μαρτίου (για την επιστρεπτέα 1) ή την 1η Ιουνίου 2020 (για την επιστρεπτέα 2), εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή δείτε εδώ λεπτομέρειες.

23 September 2020
Banner
Banner