Τροπολογία της ΔΗ.ΣΥ. για ακατάσχετο λογαριασμό και ένταξη αγροτών και επαγγελματιών στον εξωδικαστικό μηχανισμό

24 April 2017

Τροπολογία της ΔΗ.ΣΥ. για ακατάσχετο λογαριασμό και ένταξη αγροτών και επαγγελματιών στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού φυσικών και νομικών προσώπων, άρση εμποδίων εφαρμογής του εξωδικαστικού συμβιβασμού και ένταξη περισσότερων επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε αυτόν, προτείνουν 18 βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με τροπολογία που κατέθεσαν στο σχέδιο νόμου «εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων».

Οι προτείνοντες βουλευτές αναφέρονται στην υπερφορολόγηση των δύο τελευταίων χρόνων, στα capital controls και στην καθίζηση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, και στο συνακόλουθο δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και προτείνουν η Πολιτεία να θεσμοθετήσει άμεσα έναν ειδικό Ακατάσχετο Επιχειρηματικό Τραπεζικό Λογαριασμό, προκειμένου να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία τους και στη δυνατότητά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Η τροπολογία προτείνει τη δυνατότητα καθιέρωσης ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού για όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με σκοπό να διενεργούνται πληρωμές εργαζομένων, φόρων, εισφορών προμηθευτών κλπ. Αντίστοιχα, να συμπεριληφθούν στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς, καθώς και όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις οφειλών και πριν την 1η Ιουλίου 2016.

Επιπλέον, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό όσες επιχειρήσεις προχώρησαν από το 2009 και μετά σε διακοπή εργασιών, είναι εγγεγραμμένες ακόμα στο ΓΕΜΗ και τα φυσικά πρόσωπα - ιδιοκτήτες αυτών εξυπηρετούν ακόμα τη ρύθμιση των οφειλών τους και να αρθεί ο αποκλεισμός που προέβλεπε το νομοσχέδιο για οφειλέτες, όταν αυτοί οφείλουν πάνω από το 85% των υποχρεώσεών του σε έναν και μόνο πιστωτή.

24 April 2017
Banner
Banner