Τους νέους κανόνες για τα βιολογικά ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22 May 2018

Τους νέους κανόνες για τα βιολογικά ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τους νέους κανόνες που θα διέπουν την παραγωγή και τη σήμανση βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθέτησε σήμερα 22 Μαΐου το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για έναν νέο Κανονισμό που ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στην Ε.Ε. και αποσκοπεί σε τρις στόχους: να διασφαλίσει τον δίκαιο ανταγωνισμό για αγρότες και επιχειρήσεις, να αποτρέψει την απάτη και τις αθέμιτες πρακτικές, και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.

Οι κανόνες που μέχρι σήμερα καλύπτουν τη βιολογική παραγωγή δημιουργούσαν έναν βαθμό ανισότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., καθώς περιελάμβαναν μια ευρεία γκάμα διαφορετικών πρακτικών και εξαιρέσεων. Επιπλέον, η εφαρμογή της αρχής της ισοτιμίας στα εισαγόμενα βιολογικά τρόφιμα δημιούργησε μια κατάσταση κατά την οποία εφαρμόζονται διαφορετικά πρότυπα από παραγωγούς της ίδιας χώρας.

Ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο ήταν επομένως αναγκαίο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξοπλιστεί αυτός ο ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, με ξεκάθαρους και σταθερούς κανόνες και για να επιτρέψει στους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις ανεξαρτήτως εάν παράγουν στην Ε.Ε. ή σε Τρίτη Χώρα. Επιπλέον, χάρη στους νέους κανόνες οι καταναλωτές που αγοράζουν ένα προϊόν το οποίο φέρει το ενωσιακό σήμα βιολογικών προϊόντων, θα μπορούν να είναι σίγουροι ότι παίρνουν την ίδια ποιότητα σε όλη την Ε.Ε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 1η Ιανουαρίου 2021:

- οι κανόνες παραγωγής θα απλοποιηθούν και θα εναρμονιστούν περαιτέρω μέσω της σταδιακής κατάργησης εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων

- το σύστημα ελέγχου θα ενδυναμωθεί χάρη στα πιο αυστηρά προληπτικά μέτρα και ελέγχους σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας

- οι παραγωγοί των τρίτων χωρών θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ίδια δέσμη κανόνων όπως και οι παραγωγοί της Ε.Ε.

- η εμβέλεια των βιολογικών κανόνων θα αυξηθεί προκειμένου να καλύψει μια ευρύτερη λίστα προϊόντων (π.χ. αλάτι, κερί μέλισσας, ματέ, αμπελόφυλλα κ.ά.) και επιπρόσθετους κανόνες εκτροφής (π.χ. ελάφια, κουνέλια και πουλερικά)

- η πιστοποίηση θα είναι πιο εύκολη για μικρούς αγρότες χάρη σε ένα νέο σύστημα ομαδικής πιστοποίησης

- θα υπάρχει μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τυχαίας μόλυνσης από φυτοφάρμακα

- θα καταργηθούν σταδιακά οι παρεκκλίσεις για την παραγωγή σε οριοθετημένα πλαίσια σε θερμοκήπια

22 May 2018
Banner