Τον Ιούλιο νέα μέτρα για τις δυσχέρειες στην αγορά αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε.

29 June 2016

Τον Ιούλιο νέα μέτρα για τις δυσχέρειες στην αγορά αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε.

Είναι σίγουρο ότι στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., τα αγροτικά θέματα δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν μεγάλο χώρο, καθώς το Συμβούλιο της 27-28 Ιουνίου ήρθε λίγες μόνο μέρες μετά την ιστορική απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο περιθώριο των εργασιών λοιπόν, στα «πηγαδάκια» δηλαδή, το Brexit κυριάρχησε. Στην κανονική διαδικασία όμως, οι υπουργοί Γεωργίας ήταν αναγκασμένοι να ασχοληθούν με τα φλέγοντα ζητήματα. Αυτή τη φορά η κατάσταση στην αγορά αγροτικών προϊόντων ήταν το σημείο στο οποίο επικεντρώθηκαν οι υπουργοί, αν και στην πραγματικότητα δεν είχαν και πολλά καινούργια πράγματα να πουν, πέρα από το να αναγνωρίσουν για μια ακόμη φορά την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουν ο γαλακτοκομικός τομέας, ο τομέας του χοίρειου κρέατος και των οπωροκηπευτικών. Για το θέμα αυτό, που απασχολεί τα Συμβούλια Υπουργών Γεωργίας εδώ και αρκετούς μήνες, ο αρμόδιος Επίτροπος Ph. Hogan σημείωσε ότι πρόκειται να προτείνει νέα μέτρα τον Ιούλιο για την αντιμετώπιση κυρίως των προβλημάτων στο γαλακτοκομικό τομέα, με στόχο την σταθεροποίηση της παραγωγής κάνοντας αναφορά στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού παρακολούθησης της παραγωγής.

Στη συζήτηση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την απώλεια και σπατάλη των τροφίμων το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η μεσογειακή διατροφή αποτελεί άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Συγκεκριμένα, μετά από κοινή δήλωση Ελλάδας και Κύπρου η Προεδρία έκανε αποδεκτή την εισαγωγή στα συμπεράσματα, της εγγραφής της «Μεσογειακής διατροφής» τον Δεκέμβριο του 2013 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της UNESCO για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Το Συμβούλιο, επιπλέον, ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών για τη βιολογική γεωργία, για τις προτάσεις της ομάδας εργασίας για μια βιώσιμη διαχείριση της φυτοπροστασίας και για το συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε με στόχο την ανάληψη σχετικών δράσεων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των φυτών και τη κατοχύρωσή τους από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Σχετικά με τα θέματα αλιείας επιτεύχθηκε γενική προσέγγιση στην πρόταση κανονισμού για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων. Στόχος της πρότασης ήταν ο εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης σε σκάφη που αλιεύουν εκτός των υδάτων της Ε.Ε. και σε σκάφη Τρίτων Χωρών που αλιεύουν εντός των υδάτων της Ένωσης. Ο Επίτροπος κ. Vella ενημέρωσε για την Μεσογειακή Εταιρική Σχέση και τη διαδικασία της Κατάνια, η οποία αποτελεί την πολιτική πρωτοβουλία για την αντιστροφή της πτωτικής τάσης των αποθεμάτων ιχθύων της Μεσογείου καθώς και για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2017.

Τέλος, η πλειονότητα των Υπουργών στήριξε το αίτημα της Φινλανδίας για ερμηνεία του άρθρου 61 του Κανονισμού των Κοινών Προβλέψεων προκειμένου ιδιωτικές επενδύσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ, να δύνανται να ενισχυθούν από το Ταμείο Αλιείας.

 

* Στο Συμβούλιο την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Αποστόλου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Χαρ. Κασίμη. Για την εισήγηση του Έλληνα υπουργού έχετε ενημερωθεί σε προηγούμενη ανάρτηση του meatnews.gr.

29 June 2016
Banner
Banner