Το ΦΕΚ για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στην κτηνοτροφία

18 June 2015

Το ΦΕΚ για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στην κτηνοτροφία

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στη σταβλισμένη κτηνοτροφία. Στην απόφαση περιγράφονται οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι προϋποθέσεις. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται σε βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους που δεν κατέοχυν βοσκότοπους και με το προηγούμενο καθεστώς δικαιούνταν ειδικής ενίσχυσης.
Δείτε την απόφαση εδώ

18 June 2015
Banner
Banner