Την κατανομή των βοσκοτόπων διεκδικεί ο ΣΕΚ

14 September 2015

Την κατανομή των βοσκοτόπων διεκδικεί ο ΣΕΚ

Διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτορφίας και ζητά να ανατεθεί στις οργανώσεις μέλη του η κατανομή των βοσκοτόπων. Η επιστολή που απέστειλε στον υπηρεσιακό υπουργό Δ. Μελά έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,
Εκφράζουµε την πολύ µεγάλη ανησυχία µας για την άνευ προηγουµένου καθυστέρηση της κατανοµής των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους, η οποία έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί και της σύνταξης των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα.
∆υστυχώς µέχρι τώρα χάθηκε πολύτιµος χρόνος στην ανάλυση διαφόρων σεναρίων µε τα οποία επιχειρήθηκε µε τρόπο αντιεπιστηµονικό η κατανοµή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας και η οποία ανατέθηκε σε ερευνητικά ιδρύµατα και στις Περιφέρειες, που όµως δήλωσαν πλήρη αδυναµία στην εκτέλεση του έργου.
Παράλληλα αγνοήθηκε ανεξήγητα η ολοκληρωµένη πρόταση του ΣΕΚ µε την οποία, εάν είχε υιοθετηθεί, θα είχε σήµερα ολοκληρωθεί τόσο η σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων όσο και η κατανoµή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους.
Έτσι σήµερα οδηγηθήκαµε σε πλήρη αδιέξοδο µε ορατό πλέον τον κίνδυνο απώλειας των κοινοτικών κονδυλίων τόσο της προκαταβολής του50% της Ενιαίας Ενίσχυσης, που πρέπει κανονικά να γίνει τον Οκτώβριο, όσο και της εξόφλησης, διαδικασία που κανονικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ∆εκέµβριο του2015.
Σε αυτό το κρίσιµο αδιέξοδο που έχει δηµιουργηθεί και µε γνώµονα να µη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις κοινοτικές ενισχύσεις, που τόσο µεγάλη ανάγκη έχουν οι κτηνοτρόφοι µας για την επιβίωση των οικογενειών και των εκµεταλλεύσεών τους, ζητάµε επειγόντως, ως µοναδική και απόλυτα εφικτή λύση:
1. Την άµεση, χωρίς άλλες καθυστερήσεις ανάθεση της κατανοµής των βοσκοτόπων στις Οργανώσεις, Μέλη του ΣΕΚ και πύλες εισόδου ΟΣ∆Ε σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες:
- ∆ιαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία και το έµπειρο, εξειδικευµένο προσωπικό.
- Έχουν άριστη γνώση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων.
- Είναι σε άµεση καθηµερινή επαφή µε τους κτηνοτρόφους– αγρότες.
- ∆ιαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία και εφαρµόζουν µεθόδους, οι οποίες είναι αποδεκτές και προτεινόµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιστηµονική κοινότητα.
- Μπορούν να εγγυηθούν τη γρήγορη, έγκαιρη και έγκυρη κατανοµή των βοσκοτόπων καθώς και τη διασύνδεση µε υφιστάµενα πληροφορικά συστήµατα, ώστε να είναι εφικτή και σε πραγµατικό χρόνο η σύνδεση των εκτάσεων των βοσκοτόπων µε τα δικαιώµατα.
2. Ζητάµε την επαναφορά της ολοκληρωµένης πρότασης του ΣΕΚ, η οποία κατατέθηκε από τις 7 Ιανουαρίου2015 στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και εν συνεχεία και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειµένου να προχωρήσουµε άµεσα στη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης σε συνεργασία µε τις Οργανώσεις Μέλη µας, τις Περιφέρειες της χώρας και τους ∆ήµους.
Παρακαλούµε να κάνετε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες µε τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ώστε να οδηγηθούµε στη διασφάλιση της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους και στη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης της χώρας.
Σε αυτήν την περίπτωση εµείς οι κτηνοτρόφοι θα στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις το έργο και θα συµβάλλουµε στην έγκαιρη υλοποίησή του.

Δείτε επίσης εδώ

14 September 2015
Banner