Τι θα ζητήσει από τον υπουργό ΑΑ&Τ η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

25 July 2019

Τι θα ζητήσει από τον υπουργό ΑΑ&Τ η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

Στην συνεδρίαση του ΔΣ της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου, καθορίστηκαν οι άξονες πάνω στους οποίους θα επικεντρωθεί η δράση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ. Τα κεντρικά σημεία, τα οποία και θα τεθούν στο νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, από τον οποίο θα ζητηθεί και συνάντηση, καταγράφονται σε σχετικό υπόμνημα, που εγκρίθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι άξονες αυτοί που θα τεθούν προς συζήτηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικεντρώνονται στο νέο νόμο για τους Συνεταιρισμούς, την τριτοβάθμια εκπροσώπηση του συνεταιριστικού κινήματος, τις συζητήσεις για τη νέα ΚΑΠ, τη μείωση της φορολογίας, τις ελληνοποιήσεις των γεωργικών προϊόντων και τα μαύρα ατιμολόγητα προϊόντα, την αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα:

- Ο νέος νόμος για τους συνεταιρισμούς να κινείται πάνω σε ένα ελεύθερο πλαίσιο που δεν θα ξεφεύγει όμως από τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Θεσμοθέτηση Τριτοβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης των Συνεταιρισμών και μέσω αυτών των αγροτών παραγωγών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

- Συμμετοχή της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ως ισότιμοι συνομιλητές στην διαβούλευση για μία σύγχρονη και βιώσιμη ΚΑΠ, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου.

- Αναμόρφωση του ΕΛΓΑ, μακριά από το αναχρονιστικό μοντέλο πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί και λειτουργεί.

- Μείωση της φορολογίας των αγροτών που παραδίδουν το προϊόν τους σε συλλογικά σχήματα. Να δοθεί κίνητρο με την μείωση της φορολογίας ώστε να μην υπάρχουν τα φαινόμενα των «μαύρων» ατιμολόγητων προϊόντων λόγω της υψηλής φορολογίας. Να δοθούν έτσι επιπλέον κίνητρα στους αγρότες παραγωγούς προκειμένου να συμμετέχουν σε συνεταιριστικά σχήματα, ώστε να ενισχύσουν την θέση τους τόσο στην παραγωγική αλυσίδα αλλά και στην διαπραγματευτική τους δυνατότητα. - Έλεγχος της αγοράς από τις αθέμιτες πρακτικές που ακολουθούνται και τις ελληνοποιήσεις των γεωργικών προϊόντων.

[Πηγή: neapaseges.gr]

25 July 2019
Banner