Τι θα συζητήσουν τη Δευτέρα οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. στο Συμβούλιο

13 July 2018

Τι θα συζητήσουν τη Δευτέρα οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. στο Συμβούλιο

Την δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020 θα συζητήσει τη Δευτέρα 16 Ιουλίου το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας συνέχεια στο θέμα της νέας ΚΑΠ που έχει ανοίξει εδώ και καιρό. Οι υπουργοί θα εστιάσουν ιδιαίτερα στην απλοποίηση και την επικουρικότητα. Σημειώνεται ότι τρεις νομοθετικές προτάσεις έχουν κατατεθεί προς συζήτηση:

  • κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ
  • κανονισμός περί ενιαίας κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ)
  • οριζόντιος κανονισμός σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ

Οι προτάσεις αυτές υλοποιούν τις ιδέες της Κομισιόν για το μέλλον της ΚΑΠ, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας.

Υπουργός Γυναικείου Ζητήματος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Τα παραπάνω είναι βεβαίως το «κυρίως γεύμα» του Συμβουλίου, αλλά η συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας θα ξεκινήσει με την παρουσίαση των προτεραιοτήτων και του προγράμματος εργασιών της αυστριακής προεδρίας όσον αφορά τον τομέα της Γεωργίας και της Αλιείας. Η Αυστρία, που έχει την προεδρία του Συμβουλίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2018, δεν έχει όμως… Υπουργείο Γεωργίας, αλλά ένα Υπουργείο Αειφορίας και Τουρισμού, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται και οι τομείς Γεωργίας, Δασοπονίας, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Νερού. Ακόμη κι έτσι, σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. η Αυστρία, όπως αναφέρουν οι επίσημες ανακοινώσεις, θα προεδρεύσει διά της… υπουργού Γυναικών, Οικογένειας και Νεότητας, Τζ. Μπόγκνερ-Στράους, που προσωρινά αντικαθιστά την υπουργό Αειφορίας και Τουρισμού, Ελ. Κέστινγκερ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν προηγηθεί, η προτεραιότητα πολιτικής που θέτει η Αυστρία για το εξάμηνο της προεδρίας της αφορά την διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιωσιμότητας της υπαίθρου. Στο πεδίο της Γεωργίας, προτεραιότητα είναι η διαπραγμάτευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της ΚΑΠ, ενώ έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της θέσης των αγροτών, στο πλαίσιο των προτάσεων της Κομισιόν για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Επιπλέον η αυστριακή προεδρία θα δώσει βάρος στη βελτίωση της προσφοράς φυτικών πρωτεϊνών, στην εφαρμογή μιας Στρατηγικής Βιο-οικονομίας για τον αγροτικό και δασοπονικό τομέα, αλλά και σε κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά ζητήματα.

Κατά τα λοιπά, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας θα ενημερωθεί από την πολωνική αντιπροσωπεία σχετικά με την ξηρασία στην Πολωνία και το αίτημα της τελευταίας για υιοθέτηση έκτακτων μέτρων για στήριξη των αγροτών.

Επιπλέον, μια ομάδα κρατών μελών (Φινλανδία, Δανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Σουηδία) θα ζητήσει την εξεύρεση ενός πιο απλού τρόπου για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής απόδοσης της ΚΑΠ και θα προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των κοινών κανόνων και να συμπεριληφθούν μόνο εκείνοι που είναι αναγκαίοι για όλους τους αγρότες σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα για το περιβάλλον μέσω μιας προσέγγισης περισσότερο προσανατολισμένης στο αποτέλεσμα, η οποία θα στηρίζεται σε κίνητρα και στοχευμένες ενισχύσεις.

Τέλος, η γαλλική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στη διαδικασία εξεύρεσης κοινού υποψηφίου της Ε.Ε. για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO). Σημειώνεται ότι η εκλογή Γενικού Διευθυντή στον FAO θα λάβει χώρα το 2019.

13 July 2018
Banner
Banner