Τι προτείνει η Κομισιόν για το νέο σύστημα ΦΠΑ στις διασυνοριακές εμπορευματικές συναλλαγές

30 May 2018

Τι προτείνει η Κομισιόν για το νέο σύστημα ΦΠΑ στις διασυνοριακές εμπορευματικές συναλλαγές

Ως «ενιαία φορολογητέα παροχή» θα ορίζονται οι διασυνοριακές εμπορευματικές συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα αγαθά φορολογούνται στο κράτος μέλος στο οποίο τερματίζεται η μεταφορά των αγαθών. Αυτή θα είναι μία από τις σημαντικές αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν αν γίνουν δεκτές οι προτάσεις της Κομισιόν που τροποποιούν τους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Με τα τεχνικά μέτρα που πρότεινε τις προηγούμενες ημέρες η Κομισιόν φιλοδοξεί να αναμορφώσει το σύστημα προκειμένου αυτό να καταστεί περισσότερο ανθεκτικό έναντι της απάτης.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώνονται, από τα 408 άρθρα της οδηγίας ΦΠΑ, τα 200 περίπου θα χρειαστεί να προσαρμοστούν, ώστε να τερματιστεί ο τεχνητός διαχωρισμός μιας ενιαίας εμπορικής συναλλαγής, καθώς στο ισχύον σύστημα ΦΠΑ, οι εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων χωρίζονται σε δύο πράξεις: πώληση με απαλλαγή από τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος καταγωγής και φορολογούμενη απόκτηση στο κράτος μέλος προορισμού.

Για να πραγματοποιηθεί η τροποποίηση των κανόνων ΦΠΑ όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα για τις επιχειρήσεις, θα θεσπιστούν οι απαραίτητες διατάξεις ώστε να δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη ή «μονοαπευθυντική θυρίδα» για όλους τους συναλλασσομένους στην ΕΕ που πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) προκειμένου να τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ΦΠΑ, όπως ανακοινώθηκε με τις προτάσεις μεταρρύθμισης από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2017. Το σύστημα αυτό θα διατίθεται επίσης σε εταιρείες εκτός της ΕΕ που επιθυμούν να πωλούν σε άλλες επιχειρήσεις εντός της Ένωσης και που, διαφορετικά, θα έπρεπε να εγγράφονται στα μητρώα ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος. Εφόσον τεθούν σε ισχύ οι νέες διατάξεις, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει απλώς να ορίζουν έναν μεσάζοντα στην Ε.Ε. ο οποίος θα αναλαμβάνει τα θέματα ΦΠΑ εκ μέρους τους.

Λιγότερη γραφειοκρατία

Με τις αλλαγές αναθεωρείται εκ βάθρων ο αυτοελεγχόμενος χαρακτήρας του ΦΠΑ και θα μειωθούν οι διοικητικές διατυπώσεις τις οποίες καλούνται να διεκπεραιώνουν οι επιχειρήσεις, όταν πωλούν σε άλλες εταιρείες σε άλλα κράτη μέλη. Για τις εμπορευματικές συναλλαγές δεν θα είναι πλέον αναγκαίες ειδικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που συνδέονται με το μεταβατικό καθεστώς ΦΠΑ. Η περαιτέρω τιμολόγηση σχετικά με τις συναλλαγές στην ΕΕ θα διέπεται από τους κανόνες του κράτους μέλους του πωλητή, γεγονός που αναμένεται να την καταστήσει λιγότερο επαχθή για τον πωλητή.

Δείτε εδώ την πρόταση της κομισιόν για τις τροποποιήσεις στο σύστημα ΦΠΑ (στα αγγλικά)

30 May 2018
Banner
Banner