Τεχνολογίες και στρατηγικές για βιώσιμες κτηνοτροφικές μονάδες

16 May 2022

Τεχνολογίες και στρατηγικές για βιώσιμες κτηνοτροφικές μονάδες

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ) διοργάνωσαν ημερίδα υπό μορφή Εργαστηρίου, με θέμα «Τεχνολογίες και στρατηγικές για βιώσιμες κτηνοτροφικές μονάδες». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας στην Άρτα, υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Άρτας και του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας.

Οι θεματικές ενότητες άπτονταν των νέων τεχνολογιών ελέγχου του ενεργειακού αποτυπώματος των μονάδων, την παραγωγή κρέατος κοτόπουλου με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά και τη διεθνή καινοτομία στην πράσινη παραγωγή κρέατος.

Ομιλητές στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ήταν ο Γιάννης Σκούφος, καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  όπου αναφέρθηκε στη δυνατότητα παραγωγής κρέατος κοτόπουλου με μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ ο πρόεδρος του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας, στο χαιρετισμό του, έδωσε έμφαση στις παρούσες συγκυρίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Πτηνοτροφίας και ιδιαίτερα στις δυσκολίες τόσο στην εξεύρεση πρώτων υλών όσο και στο κόστος διατροφής αλλά και την αύξηση της ενέργειας.

16 May 2022