Τέλος στην αναμονή για τις συνδεδεμένες

27 July 2016

Τέλος στην αναμονή για τις συνδεδεμένες

Από χθες ξεκίνησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να πιστώνει τους λογαριασμούς 121.000 δικαιούχων ενισχύσεων καθεστώτων της ενιαίας ενίσχυσης συνολικού ύψους 77.645.416 ευρώ. Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, σε δελτίο Τύπου του οποίου αναφέρεται ότι:

«Με τις πληρωμές αυτές ολοκληρώνεται η χορήγηση του μεγαλύτερου ποσοστού των πληρωμών για τις άμεσες ενισχύσεις στη χώρα μας, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ 2015-2020. Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για το ύψος των ενισχύσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στα αιγοπρόβατα και τα ειδικά δικαιώματα και τις εντατικές προσπάθειες του Οργανισμού για την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων για όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης, οι πληρωμές που είναι σε εξέλιξη αφορούν:

στην πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, δηλαδή  βόειου κρέατος, του  πρόβειου και αίγειου κρέατος σε ορεινές και πεδινές περιοχές, και της ενίσχυσης των ειδικών δικαιωμάτων,  συνολικού ύψους περίπου 47 εκ. ευρώ (26/7/2016) και

σε συμπληρωματικά ποσά που προέκυψαν μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, για γεωργούς που δεν είχαν πληρωθεί ή που είχαν υποβάλει ενστάσεις και δικαιώθηκαν, για τα καθεστώτα:
βασικής ενίσχυσης, 11 εκ. ευρώ
πράσινης ενίσχυσης, 11,5 εκ. ευρώ
γεωργούς νεαρής ηλικίας, 500 χιλ. ευρώ
συνδεδεμένης ενίσχυσης σπόρων σποράς, 1,9 εκ. ευρώ»

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές πληρωμές για τα συνδεδεμένα καθεστώτα ενίσχυσης έτους 2015, ύψους 198 χιλ. ευρώ και για την ειδική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 3,8 εκ. ευρώ, καθώς και τη διεπαγγελματική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 485 χιλ. ευρώ. (27/7/2016)

Επίσης, εκκρεμότητες πληρωμής ενισχύσεων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου έτους 2015 ύψους 403 χιλ. ευρώ. (28-29/7/2016).

Αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών με τον αριθμό δικαιούχων και το ποσό πληρωμής ανά καθεστώς, στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, €
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20.167 11.373.239,58
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ) 18.227 11.890.079,90
ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2.931 551.556,60
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 5.611 23.111.416,27
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2.441 1.985.197,57
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 19.062 20.635.848,22
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 64 866.561,75
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 71 342.161,61
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ 674 1.931.808,04
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 2.134 3.870.444,21
ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 47.712 485.385,86
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 742 197.807,40
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΝΑ ΕΤΟΥΣ 2015 1.266 403.909,44
ΣΥΝΟΛΟ 121.102 77.645.416,45
27 July 2016
Banner
Banner