Συζητήσεις με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για Ταμείο Αγροτικών Προϊόντων

25 October 2021

Συζητήσεις με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για Ταμείο Αγροτικών Προϊόντων

H συμβολή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, καθώς επίσης και η δημιουργία ενός ταμείου αγροτικών προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία, διερευνήθηκε σε συνάντηση εργασίας που είχαν ο Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λίβανος και η Πρόεδρος της Τράπεζας  Αθήνα Χατζηπέτρου. 

Όπως ανακοινώνει το ΥΠΑΑΤ, στη συνάντηση διερευνήθηκαν επίσης τρόποι να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της πρωτογενούς παραγωγής μέσα από το πλαίσιο, τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

25 October 2021
Banner
Banner