Τα σχέδια που θα επιδοτούνται με τις νέες Δράσεις Εμπορίας και Μεταποίησης

18 June 2015

Τα σχέδια που θα επιδοτούνται με τις νέες Δράσεις Εμπορίας και Μεταποίησης

Σε δυο δράσεις θα χωριστεί το Μέτρο 123Α (ενίσχυση της Εμπορίας και Μεταποίησης) του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», σύμφωνα με πρόσφατη παρουσίαση στελέχους του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης:
4.2.1 Μεταποίηση Εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)
4.2.2 Μεταποίηση Εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)
Και στις δύο περιπτώσεις, τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα μπορούν να είναι ύψους 100.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ.

ΜΕΤΡΟ 4.2.1 Μεταποίηση Εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις ανάλογα με τον τομέα.
Προϋπολογισμός αιτήσεων ενίσχυσης: Από 100.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ
Τομείς ενίσχυσης:
Κρέας (συμπεριλαμβάνεται και το κρέας πουλερικών - κουνελιών). Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί με ή χωρίς μετεγκατάσταση, σφαγείων, τυποποιητηρίων κρέατος και μονάδων διαχείρισης ζωϊκών υποπροϊόντων.
Γάλα Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυροκομείων, μονάδων επεξεργασίας γάλακτος, μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος καθώς και μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα).
Αυγά Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, καθώς και μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά.
Διάφορα Ζώα – Μέλι Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας μελιού καθώς και μονάδων παραγωγής σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.
Διάφορα Ζώα – Σηροτροφία- Άλλα Είδη Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων αναπήνισης κουκουλιών και μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
Δημητριακά Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί οριζόντιων και κάθετων αποθηκευτικών χώρων, μονάδων ξηραντηρίων δημητριακών, μονάδων αποφλοίωσης, επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού καθώς και εκσυγχρονισμοί μονάδων επεξεργασίας δημητριακών και παραγωγής αλεύρων - σιμιγδαλιών.
Ελαιούχα προϊόντα - Ελαιόλαδο α) εκσυγχρονισμοί με ή χωρίς μετεγκατάσταση καθώς και συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων.
β) ιδρύσεις -εκσυγχρονισμοί με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων – συσκευαστηρίων ελαιολάδου,
Άλλα Έλαια Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί με ή χωρίς μετεγκατάσταση, σπορελαιουργείωνΟπωροκηπευτικά: Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, καθώς και μονάδων μεταποίησης φρούτων και λαχανικών (συμπεριλαμβάνεται η αποξήρανση φρούτων και η μεταποίηση ξηρών καρπών).
Οίνος Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, μετεγκαταταστάσεις και συγχωνεύσεις οινοποιείων.
Ξύδι Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων για την παραγωγή ξυδιού από οίνο, ξυδιού από φρούτα και ξυδιού από άλλες γεωργικές πρώτες ύλες.
Άνθη Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων μεταποίησης δρεπτών ανθέων και γλαστρικών, καθώς και ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις με ή χωρίς μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας (ανθαγορές – κέντρα διανομής).
Ζωοτροφές Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, παραγωγής ζωοτροφών για οικιακά και γουνοφόρα ζώα.
Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες Εκσυγχρονισμοί εκκοκκιστηρίων βάμβακος καθώς και ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Οι περιορισμοί που θα ισχύσουν ανά δράση (π.χ. ίδρυση μόνο σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές, επεξεργασία μόνο βιολογικής πρώτης ύλης κ.λ.π.), θα προσδιοριστούν στη σχετική ΥΑ λεπτομερειών εφαρμογής.

Μέτρο 4.2.2 Μεταποίηση Εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις ανάλογα με τον τομέα. Ειδικότερα στον τομέα του καπνού θα ενισχύονται μόνο οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Προϋπολογισμός αιτήσεων ενίσχυσης: Από 100.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ
Στους παραπάνω τομείς ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης των ανωτέρω προϊόντων.
Οι περιορισμοί που θα ισχύσουν ανά δράση (π.χ. ίδρυση μόνο σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές, επεξεργασία μόνο βιολογικής πρώτης ύλης κ.λ.π.), θα προσδιοριστούν στη σχετική ΥΑ λεπτομερειών εφαρμογής.
Οι επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:
α) την κατασκευή, την απόκτηση ή τη βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.
β) τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας καθώς και έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση της μονάδας, σε ποσοστό που θα καθορίζεται στην ΥΑ λεπτομερειών εφαρμογής.
γ) την αγορά και την εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
δ) τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
ε) την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
στ) την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων ανάλογα με τον τομέα. (Αφορά χονδρεμπορία προϊόντων).
ζ) Τα μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κ.λ.π.).
η) την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές
θ) την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ).
ι) την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
ια) την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων, εμβαδού μέχρι 15 τ.μ..
ιβ) την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας, και εφόσον ο επενδυτής έχει προβεί στην έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.
ιγ) Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/2007, (ΕΚ)1249/2008 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθμ. 2013/437/ΕΕ), θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/1989 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/2010 αριθ.2010/642/ΕΕ. – Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δύναται να εγκριθεί θα καθορίζεται στην ΥΑ λεπτομερειών εφαρμογής.
ιδ) τις μελέτες, τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, την έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την αγορά ή την ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού καθώς και την κατασκευή και ανάρτηση επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
ιε) την εκπαίδευση του προσωπικού στις περιπτώσεις που αφορά απόκτηση πιστοποιητικών και εκπαίδευση για τη χρήση νέων τεχνολογιών
ιστ) τα γενικά, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών, σε ποσοστό που θα καθορίζεται στην ΥΑ λεπτομερειών εφαρμογής.
ιζ) Τα απρόβλεπτα ενισχύονται εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό που θα καθορίζεται στην ΥΑ λεπτομερειών εφαρμογής.
Τα ποσοστά ενισχύσεων θα καθοριστούν με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και Υπουργικές Αποφάσεις).

18 June 2015
Banner