Σύσκεψη για την παραβατικότητα της αγοράς

07 June 2015

Σύσκεψη για την παραβατικότητα της αγοράς

Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, πραγματοποιήθηκε στις 02/06/2015 σύσκεψη εργασίας, σε πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να γίνει μία πρώτη αποτίμηση των ελέγχων στην αγορά γενικά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον Γενικό Γραμμ. Εμπορίου & Προστ. Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη, ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Αναπλ. Γεν. Γραμμ. ΥΠΟΥΝΤ (τομέας Ναυτιλίας) Ιωάννης Θεοτοκάς, ο Ειδ. Γραμμ. ΣΔΟΕ Παναγιώτης Δάνης, καθώς και εκπρόσωποι από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπ. Οικονομικών, το Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκαν επιγραμματικά τα εξής:

  • Η παραβατικότητα στην αγορά προκαλεί πολλαπλά προβλήματα που έχουν ως κύρια αποτελέσματα την απώλεια δημοσίων εσόδων, την υποβάθμιση των συνθηκών ανταγωνισμού και την παροχή μη ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή.
  • Κατά τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σημαντική αποδυνάμωση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα.
  • Οι έλεγχοι που διεξάγονται έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στην εποπτεία της αγοράς και στην πάταξη των φαινομένων παρεμπορίου.
  • Δεν υφίστανται θεσμικά κατοχυρωμένες δομές συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμένων δράσεων. Θα πρέπει να γίνει μετασχηματισμός Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) σε Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας της Αγοράς.
  • Οι έλεγχοι σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι σημαντικά λιγότεροι σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.
  • Η συναρμοδιότητα και οι επικαλύψεις των φορέων στους ελέγχους δημιουργούν προβλήματα, τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και σε αυτή καθ’ αυτή την  αποτελεσματικότητατων ελέγχων.

Απόρροια όλων των ανωτέρω είναι η απουσία ενός συνολικού σχεδίου ελέγχων και η αδυναμία συλλογής απολογιστικών στοιχείων και  προγραμματισμού συντονισμένων δράσεων σε πανελλήνια κλίμακα.

Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει θεσμικά κατοχυρωμένος συντονισμός δράσεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και, μέσω αυτού να προαχθεί ο υγιής ανταγωνισμός και η προστασία του καταναλωτή.

Σε πρώτη φάση θα συγκροτηθεί κοινή ομάδα εργασίας, η οποία θα επεξεργαστεί άμεσα σε τεχνικό επίπεδο το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του συντονισμού των ελέγχων στην αγορά γενικότερα.

 

07 June 2015
Banner