ΣΥΡΙΖΑ: Η προσαρμογή στους κανονισμούς της Ε.Ε. να έχει συμφέρον για τη χώρα

19 May 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Η προσαρμογή στους κανονισμούς της Ε.Ε. να έχει συμφέρον για τη χώρα

Related Articles

Στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συζήτηση του σ/ν του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βαγγέλης Αποστόλου, τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα της ενσωμάτωσης των οδηγιών της Ε.Ε. και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών αλλά και σε ό,τι αφορά τις άλλες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αποστόλου ξεκίνησε την ομιλία λέγοντας: «Θα σταθώ κυρίως στην ενσωμάτωση του κανονισμού Omnibus στην ελληνική νομοθεσία που αφορά τη βασική οδηγία του νομοσχεδίου. Ένας κανονισμός που ασφαλώς δεν ήρθε έτσι ξαφνικά. Αποτέλεσε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της αναθεώρησης του πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Στην τελική διαμόρφωσή της συμμετείχαμε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη διαδικασία.

Προσωπικά έδωσα ιδιαίτερο βάρος ως υπουργός γιατί αφορούσε τον αγροτικό χώρο. Μάλιστα μετά από πίεση, όχι μόνο δική μας, αλλά και άλλων χωρών ασχολήθηκε διεξοδικά τόσο η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, όσο και το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας.

Θα σταθώ σε μερικές παρεμβάσεις που επιμείναμε να τις εφαρμόσουμε  πριν κυρωθούν από το δικό μας Κοινοβούλιο, με πιο σημαντική αυτή που μας ταλάνισε από τη πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που παραλάβαμε στο υπουργείο ήταν οι δημοσιονομικές διορθώσεις, πρόστιμα δηλαδή, ύψους 1,3 δις που μας είχαν επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας της κακής διαχείρισης που κάνατε στις ενισχύσεις και ιδιαίτερα των βοσκοτόπων.

Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα; Θεσμοθετήσαμε με το ν.4351/2015 για τις βοσκήσιμες γαίες, το χαρακτηρισμό ως βοσκοτόπων και τις δασικές εκείνες εκτάσεις που έχουν χαμηλή ξυλώδη βλάστηση και βόσκονται. Καταθέτω το σχετικό απόσπασμα της πρότασής μας, καθώς και την επιστολή αποδοχής της πρότασης του Επιτρόπου Γεωργίας κ. Χόγκαν, στην οποία συμφώνησε και η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

Έτσι πετύχαμε ένα σημαντικό στόχο. Να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει ανάλογα και τον ορισμό των βοσκοτόπων στο κανονισμό Οmnibus, εξασφαλίζοντας με αυτό να γίνουν επιλέξιμες προς ενίσχυση αρκετές βοσκήσιμες γαίες.

Ο ορισμός του μόνιμου βοσκότοπου όπως δόθηκε στον Κανονισμό Omnibus ενσωματώθηκε και στην εθνική μας νομοθεσία για την εφαρμογή στην κατανομή των άμεσων ενισχύσεων. Και είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα:

  1. αυξήσαμε τις επιλέξιμες για την κτηνοτροφία βοσκήσιμες εκτάσεις, πράγμα που μας απέφερε την επιστροφή 445 εκατ. ευρώ από τα πρόστιμα που μας είχαν επιβληθεί από ελέγχους της Ε. Επιτροπής στα έτη 2009 έως και 2012. Ανάλογο αποτέλεσμα θα υπάρξει μελλοντικά και για τα υπόλοιπα πρόστιμα και
  2. ενισχύσαμε τις θέσεις μας στην αντιμετώπιση της απειλής για πλήρη εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων, αφού η αύξηση στις βοσκήσιμες εκτάσεις θα συμβάλλει στη μείωση της εικονικά υψηλής ανά εκτάριο ενίσχυσης που φαίνεται να απολαμβάνει η χώρα μας.

Ο πρώην υπουργός, στο πλαίσιο της ομιλίας του, πρότεινε μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα, αιτιολογώντας τους λόγους αλλά και κάνοντας κριτική στους μέχρι τώρα χειρισμούς της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τον κτηνοτροφικό κλάδο.

«Να συνταχθούν επιτέλους τα οριστικά Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, γιατί αυτά θα τεκμαίρουν τη χρήση των βοσκήσιμων εκτάσεων.

Μόνον τότε θα αξιοποιηθούν σωστά αυτές οι εκτάσεις και ταυτόχρονα θα δοθεί τέλος στα πρόστιμα που απειλούν το ζωτικότερο τομέα της αγροτικής δραστηριότητας, την κτηνοτροφία.

Η ποιοτική υπόσταση των τροφίμων της χώρας μας έχει δεχτεί και θα συνεχίσει να δέχεται επιθέσεις παραπλάνησης και σφετερισμού που έχουν αφετηρία τις διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, αλλά και εντός της Ένωσης. Κι αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις η προσπάθεια δύο χωρών, μία με μέλος της Ένωσης, τη Τσεχία και η άλλη με τρίτη χώρα, την Ιαπωνία, να προσεταιριστούν το ελληνικό γιαούρτι.

Φτάσαμε μέχρι προσφυγή στα Τσέχικα Δικαστήρια. Η παρέμβαση των δύο Επιτρόπων, του Χόγκαν Γεωργίας και του Ανδρουκαϊτις Υγείας, παράλληλα με τις δικές μας πιέσεις ανάγκασαν τη Τσεχία να αποσύρει τη στάση της.

Τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο δύσκολα επί της δικής σας διακυβέρνησης με την Ιαπωνία. Επί ένα χρόνο, το 2019 δεν ξέρατε ότι ο Πρέσβης στην Ιαπωνία είχε ήδη υπογράψει και είχε παραχωρήσει τη χρήση του ονόματος "ελληνικό γιαούρτι", χωρίς να έχει συνεννοηθεί με κανέναν.

Έτσι, τουλάχιστον, φάνηκε. Και είναι ένα θέμα που με την Ιαπωνία, δεν είναι εύκολες οι ανατροπές. Πόσο μάλλον όταν τεράστιες ποσότητες τέτοιου γιαουρτιού φεύγουν από την Ιαπωνία για να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχατε δεσμευτεί για ΕΔΕ.

Πού βρίσκεται τελικά η απόφαση;

Εκεί που πραγματικά εγκληματήσατε ως Ν.Δ. είναι η συμπεριφορά σας με τη προστασία της φέτας, στην αρχική φάση με την καταρχήν συμφωνία του Οκτωβρίου του 2014, όταν ο τότε προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Σαμαράς αποδέχτηκε το Πρωτόκολλο 3 για την πλήρη προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων πλην -το τονίζω, πλην- τριών προϊόντων της Ελλάδας, τη Φέτα, την Ελιά Καλαμάτας και την Ρετσίνα. Και ολοκληρώσατε το ξεπούλημα, παραδίδοντας τη χρήση του όρου φέτα εις το διηνεκές, με την πρόσφατη κύρωση της συμφωνίας με τη Νότια Αφρική, μια συμφωνία που κύρωσε η Ελληνική Βουλή με διαδικασίες εξπρές και εν κρυπτώ, τόσο από το δικό σας Υπουργείο, όσο και από το Αγροτικής Ανάπτυξης και μάλιστα χωρίς να επείγει στις 12-2-2021, παρ' ότι εμείς είχαμε διασφαλίσει Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση σε πέντε χρόνια, προς τη κατεύθυνση της απαγόρευσης της χρήσης του συγκεκριμένου όρου. Καταθέτω την ανακοίνωση της Επιτροπής και το πρακτικό της Συμφωνίας για τη Δήλωση, την οποία ο τότε εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν και σημερινός Επίτροπος κ. Σχοινάς χαρακτήρισε ως μια άνευ προηγουμένου επιτυχία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε στα χέρια μας μια δέσμευση-μέρος της Συμφωνίας που μας έδινε το δικαίωμα ακόμη και να μην προχωρήσουμε στην κύρωση, αν δεν είχαν ολοκληρωθεί οι παράμετροι της Συμφωνίας.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση, δεν έκανε τίποτα για να υλοποιηθεί. Αντίθετα, με την κύρωση όχι μόνο απεμπόλησε το δικαίωμά μας που απορρέει από τη Συμφωνία, αλλά παραδίδει και την ένδειξη «ΦΕΤΑ» στους σφετεριστές της.

Τι κάνουμε τώρα: Περιμένουμε τη CETA για τον Καναδά, για την οποία υπάρχει και ανάλογη δήλωση».

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Αποστόλου είπε χαρακτηριστικά:

«Κάνω μια διαπίστωση: Κάθε φορά που προβαίνουμε στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε Οδηγία για την προστασία των καταναλωτών ή αγροτών που έρχεται στο μυαλό μου είναι τι έγιναν οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Κανένας δεν νομίζω να γνωρίζει την τύχη τους. Κι αναφέρομαι για παράδειγμα σε δύο που εμείς θεσμοθετήσαμε. Στο καθεστώς πληρωμής των αγροτών εντός 30 ή 60 ημερών και στην υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος και του κρέατος στα ζωικά προϊόντα, με σκοπό τη διαφάνεια της αγοράς και την αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτή.

Θεωρώ πολύ χρήσιμο κάποια στιγμή να ενημερωθούμε για την αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα αυτών των μέτρων, γιατί είναι ανώφελο να θεσπίζεις μέτρα τα οποία δεν μπορείς να εφαρμόσεις».

19 May 2022
Banner