Συνεχή μείωση της κτηνοτροφίας καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ

08 May 2015

Συνεχή μείωση της κτηνοτροφίας καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ

Story Highlights

  • Συγκρινοντας το 2013 με το 2009 παρατηρείται μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων και μείωση σε όλες τις κατηγορίες εκτρεφομένων ζώων

Related Articles

Μείωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και του ζωικού πληθυσμού καταγράφει η έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δημοσίευσε η ΕΛ.ΣΤΑΤ για το 2013.
Συγκρίνοντας το 2013 με το 2009, παρατηρείται μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 4,7%, αιγοειδή κατά 4,6%, χοίρους κατά 2,0% και πουλερικά κατά 12,1%, ενώ ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν προβατοειδή παρουσιάζει αύξηση κατά 2,7%.
Σε ό,τι αφορά στον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων, συγκρίνοντας το 2013 με το 2009, παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες ζώων. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών έχει μειωθεί κατά 5,1%, των προβατοειδών κατά 5,1%, των αιγοειδών κατά 13,3%, των χοίρων κατά 18,9% και των πουλερικών κατά 24,2%.
Από τα στοιχεία του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων, ανά περιφέρεια, προκύπτει ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι μια από τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές περιοχές της χώρας μας, όπου εκτρέφονται όλες οι κατηγορίες των ζώων. Μεγάλος αριθμός βοοειδών εκτρέφεται, επίσης, στη Θεσσαλία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Θεσσαλία χαρακτηρίζεται, επίσης, από την εκτροφή του μεγαλύτερου αριθμού χοιροειδών (146.749), ενώ η Ήπειρος από τον μεγαλύτερο αριθμό πουλερικών της Χώρας (8.323.766). Η Κρήτη και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθμό εκτρεφόμενων προβατοειδών και αιγοειδών.
Μείωση παρουσιάζει και η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση για κτηνοτροφικούς σκοπούς. Έτσι ενώ η γη των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων παρουσιάζει αύξηση κατά 6,2%, των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων παρουσιάζει μείωση κατά 13,3% και των μεικτών εκμεταλλεύσεων μείωση κατά 14,6%. Να σημειωθεί ότι στο σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που κατέγραψε η ΕΛ.ΣΤΑΤ για το 2013, γεωργικές είναι το 61,8%, μεικτές το 34,7% και αμιγώς κτηνοτροφικές μόλις το 3,5%.

08 May 2015
Banner