Οι συνέπειες των εμπορικών συμφωνιών, στην ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας τον Νοέμβριο

31 October 2016

Οι συνέπειες των εμπορικών συμφωνιών, στην ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας τον Νοέμβριο

Για τις 14 και 15 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Την πρώτη ημέρα, το Συμβούλιο αναμένεται να συμφωνήσει σχετικά με τον καθορισμό για το 2017 και το 2018 των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων. Οι υπουργοί θα προβούν σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για ένα πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας.

Τη δεύτερη ημέρα, η Κομισιόν θα παρουσιάσει μελέτη σχετικά με τις σωρευτικές συνέπειες των εμπορικών συμφωνιών στο γεωργικό τομέα της Ε.Ε. και την τελική έκθεση της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές.

Επίσης, οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας. Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι υπουργοί θα συζητήσουν για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020.

31 October 2016
Banner