Συνεδρίαση του ΣΕΚ την Τετάρτη

08 June 2015

Συνεδρίαση του ΣΕΚ την Τετάρτη

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας με θέματα ημερήσιας διάτεξης τα παρακάτω:
• Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του ΣΕΚ μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 31ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο.
• Η ενίσχυση της κτηνοτροφίας στη νέα ΚΑΠ: Άμεσες ενισχύσεις, Συνδεδεμένη ενίσχυση, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους, διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τρέχουσες εξελίξεις.
• Φορολόγηση αγροτών – κτηνοτρόφων.
• Συνεταιριστικό σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα- Κοινοπραξία ή Σύνδεσμος;
• Εθνική Διεπεγγελματική Οργάνωση Κρέατος – Απόφαση εισφοράς στα μέλη της.
• Διάφορα θέματα.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου (Αρκαδίας 26 Αμπελόκηποι) και ώρα 14.30.

08 June 2015
Banner
Banner