Συνάντηση ΠΕΤΕΤ με τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ

18 February 2016

Συνάντηση ΠΕΤΕΤ με τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ

Θέματα συνεργασίας συζήτησαν οι πρόεδροι του ΕΦΕΤ Ιωάννης Τσιάλτας και της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων Ι.Σμαρνάκης στη συνάντηση που πραγματοποίησαν στις 16/2/2016.Παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ Α.Μανέτας καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα. Από την ΠΕΤΕΤ τέθηκαν τα εξής ζητήματα:
1. Υποστήριξη των Τεχνολόγων & Επιστημόνων Τροφίμων μελών της ΠΕΤΕΤ στις δράσεις του
ΕΦΕΤ που σχετίζονται με την διατροφική πολιτική της χώρας. Πιο συγκεκριμένα μείωση της
χρήσης αλατιού, ακρυλαμιδίου αλλά και την εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας για την
επισήμανση, τα υλικά που έρχοναι σε επαφή με τρόφιμα κλπ. Η δράση θα λαμβάνει χώρα σε
συλλογικές δραστηριότητες (ημερίδες-σεμινάρια-συνέδρια) αλλά και μέσω της επαγγελματικής
ενασχόλησης μεγάλου αριθμού μελών της Ένωσης στην βιομηχανία-βιοτεχνία και μαζική εστίαση.
2. Ζητήθηκε η υποστήριξη του ΕΦΕΤ στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας Τροφίμων που ετοιμάζει
η ΠΕΤΕΤ για τον Μάρτιο 2017 στο πλαίσιο της έκθεσης FOOD EXPO. Οι ημερομηνίες του συνεδρίου θα ανακοινωθούν επισήμως εντός των ημερών και ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ δήλωσε ότι θα εξετάσει το σχετικό αίτημα με θετικό
τρόπο τόσο για την μορφή που θα πάρει αυτή η υποστήριξη, όσο και για την συμμετοχή στελεχών του φορέα στο εν λόγω συνέδριο.
Τέλος συζητήθηκαν και άλλα θέματα σχετικά με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και ειδικότερα θέματα
HACCP για τα οποία θα υπάρξει ενδεχομένως συνέχεια.

18 February 2016
Banner
Banner